KANLIGEÇİT KAZI ALANI

Kanlıgeçit Kazı Alanı, Kırklareli'nin güneyinde, Aşağı Pınar Kazı Alanı'na 300 metre mesafede bulunur.

KANLIGEÇİT KAZI ALANI

TARİHÇESİ

Kanlıgeçit Mevkii, Kırklareli kentinin 300 m kadar güneyindedir. Babaeski- Kırklareli demiryolu yerleşmeyi yararak içinden geçmiştir. MÖ 3. binyıla, İlk Tunç Çağı’na tarihlenen Kanlıgeçit, Balkanlar’dan bilinen en eski kentsel yerleşim birimi ve Trakya’daki tek İlk Tunç Çağı Anadolu koloni yerleşmesidir. Yerleşme, surla çevrili bir içkale ve geniş bir alana yayılan konut alanlarından oluşmaktadır. Kanlıgeçit’te 1994 yılında başlayan kazı çalışmaları 2009 yılında sona ermiş ve aynı yıl içkale kısmı restore edilerek açık hava müzesi olarak düzenlenmiştir.
Kanlıgeçit’te MÖ 3200 yıllarında başlayan yerleşim, MÖ 2400 yılına kadar Trakya ve Balkanlar’ın diğer kesimlerinde de olduğu gibi ahşap mimarili, büyükçe bir köy olarak varlığını sürdürmüştür. Bu tarihte yerleşimin tümüyle yeniden biçimlendirildiği ve ilk kez Anadolu kültürlerinin etki alanı içine girdiği görülmektedir.
Eski yapıların olduğu alan doldurularak yerleşim yeri höyük şekline getirilmiş ve böylelikle içkaleyi çevreleyen savunma duvarının oturabileceği bir yükselti elde edilmiştir. Yükseltinin yamaçları, Anadolu kentlerinde olduğu gibi taşla kaplanmıştır. Bu evrede, yerleşimin tümüyle çağdaşı olan Anadolu kentlerinde olduğu gibi planladığı ve yapıların gene Anadolu örneklerine uygun bir şekilde inşa edildiği görülmektedir. İçkaleye giriş, dörtgen taş bir kuleyle anıtsal bir nitelik kazanmıştır. Kalenin içinde yalnızca, megaron adı verilen, birbirine koşut dört yapı ve bunların doğusunda törenler için ayrıldığı anlaşılan geniş bir avlu bulunmaktadır. Yerleşim en iyi örneği Truva’nın 2. kültür katından bilinen Anadolu kent modelinin küçültülmüş birebir örneğidir.
Bu dönemde Balkanlar’ın her yerinde ahşap yapılar görülürken, Kanlıgeçit taş temel üzerine kerpiç tuğla ile inşa edilmiş bilinen tek İlk Tunç Çağı yerleşimidir. Kanlıgeçit’teki, 24 metre uzunluğundaki en büyük megaron, Truva 2. tabaka büyük megaronundan yalnızca 2 metre daha küçüktür.
Yerleşimin bu evresinde çok sayıda Anadolu ithali çanak çömlek, kil heykelcikler ve evcil at kemikleri bulunmuştur.
Kanlıgeçit atın ilk evcilleştiği döneme ait, Türkiye’de en fazla buluntu veren yer olmanın yanı sıra, İlk Tunç Çağı’nda oluşmaya başlayan ve daha sonraları Kültepe-Kaniş-Karum’dan da bilinen kervan yolunun en eski örneğidir. Kanlıgeçit, MÖ 2050 yılında tahrip edildikten sonra, bölgede binyıl boyunca yerleşme olmamıştır.

YERİN TANITIMI

Koruma altındadır.

Bu konuya tarifleri

Proje: „Yeşil koridorlar – Burgas ve Kırklareli bölgesinde bulunan doğal, kültürel ve tarihi мirası popülerleştirme çalışması”. No РД-02-29-173/01.07.2011.

Türkiye - Bu web sitesi program IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.Yayınların içeriği Belediyesi sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Yönetim Otoritesi görüşlerini yansıtmaz.