KÜÇÜK AYASOFYA

Küçük Ayasofya, Vize Şehri, Kale Mahallesi'nde bulunmaktadır.

KÜÇÜK AYASOFYA

TARİHÇESİ

Vize Kale Mahallesi’nde iç ve dış surlar arasındadır. 6. yüzyılda Jüstinyen döneminde yapılmış, Vize’nin Osmanlılar tarafından alınmasından sonra 14. yüzyılın ikinci yarısında cami olarak düzenlenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2006 yılında esaslı bir onarım geçirmiş olup, halen (2010 yılı) camöi olarak kullanılmaktadır.

İstanbul’daki Ayasofya Kilisesi’ne benzerliği ile dikkat çeken yapı, kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Üç apsisi bulunmaktadır. Kubbesi on altı köşeli tambur üzerine oturtulmuştur. Yapı kubbeyi tutan 1.30,1.40 cm çapında ayaklar ve bunların yanında (arasında) bulunan sütunlarla üç bölüme ayrılmıştır. Mermer olan bu sütunların başlıkları korinth stildedir. Sütunlar gibi hali hazırda mevcut olmayan mozaikler, şekil itibariyle İstanbul’daki Ayasofya Kilisesi ile St. İrene Kilisesi arasında kazıda bulunanlarla benzeşmektedir

YERİN TANITIMI

Bu konuya tarifleri

Proje: „Yeşil koridorlar – Burgas ve Kırklareli bölgesinde bulunan doğal, kültürel ve tarihi мirası popülerleştirme çalışması”. No РД-02-29-173/01.07.2011.

Türkiye - Bu web sitesi program IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.Yayınların içeriği Belediyesi sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Yönetim Otoritesi görüşlerini yansıtmaz.