DOĞAL ANIT “KAMENSKA BIRÇİNA” (KAMIKA)

Malko Tırnovo şehrine 10 km mesafede, Tsarevo’ya giden 99 yolu yakınlığında bulunur. “Kamıka” (Taş) ve “Kamennata gıba” (Taş mantar) adlarıyla da bilinmektedir.

Koordinatlar: 42°00’30.36” K, 27°35’27.65” D; denizüstü yüksekliği 343 m.

DOĞAL ANIT “KAMENSKA BIRÇİNA” (KAMIKA)

KORUMA

KAMENSKA BIRÇİNA – kaya şekli

Kategori: Doğal Anıt

Yüzölçümü: 0.2 ha

Bulunduğu yer:
İl: Burgas, İlçe: Malko Tırnovo, Köy/şehir: Malko Tırnovo

İlam edildiği belge: 206 No lu ve 23.03.1981 tarihli Emir

Koruma amacı: Önemli jeolojik objeleri korumak;

Faaliyet düzenlemeleri:

1. Ağaçların gövdesine hasar vermek, budamak, dallarını koparmak ve ağaçlara zarar verecek her türlü faaliyet yasaktır;

2. Motorlu araçlarla girmek, geçmek veya park etmek yasaktır;

3. Bitkileri koparmak veya köküyle çıkarmak yasaktır;

4. Evcil hayvanları otlatmak yasaktır;

5. Vahşi hayvanları huzursuz etmek, yavrularını veya yumurtalarını almak, yuvalarını ve barınaklarını bozmak yasaktır;

6. Mağaların düzensiz ziyareti yasaktır;

7. Mağara şekillerine herhangi bir şekilde hasar vermek yasaktır;

8. Taşocağı kurmak, madeni ve jeolojik faaliyetlerde bulunmak, yörenin doğal görünümüne ve su rejimine zarar verecek veya değiştirecek her türlü faaliyet yasaktır; 

9. Seyreltme amaçlı yapılan organize kesimler dışında ağaç kesimi yasaktır;

10. Doğal Anıtın geliştirme projesinde öngörülen inşaatlar dışında her türlü inşaat çalışması yasaktır;

Yasal statüsü (tamamen veya kısmen):

1. Doğa Parkı: ISTRANCA

2. Kuşlar Direktifi gereği Korunan Bölge: Istranca

YERİN TANITIMI

İlginç kaya şekillerini muhafaza etmek amacıyla 1981. yılında korunan alan ilan edilmiştir. 2500 sene önce Trakların güneş Tanrısının doğuşunu bekledikleri ve ayinlerini uyguladıkları eski çağ Trak Sığınağıdır.

Istranca’ya gelen turistlerin en sevdiği ziyaret yeridir. Yoldan ulaşımı çok kolaydır, kaya şekillerine 15 dakikalık bir yürüyüşle varılır. 

Sağlık ve günahlardan arınmak için devasa kaya mantarın deliğinden geçmek ziyaretçiler için  oldukça zevkli ve eğlencelidir. St. Marina yöresindeki zor (yüksek ve dar) geçiş deliğine nazaran Kamenska Barçina’nın geçidi kolaydır ve yaralanma riski taşımaz. 

 

KAMENSKA BIRÇİNA YÖRESİNDE BULUNAN KAYA TRAK SIĞINAĞI

Şive dilinde yörenin ismi “kaya bayır” anlamına gelir. Birçok kültürde olduğu gibi, Trak uygarlığında da taş, tanrısal gücü, ebediliği ve kalıcılığı sembolize etmektedir. Sığınak, Istranca da az rastlanan konglomera kayalarının ilginç şekillerinden oluşan bir komplekstir ve etkileyici manzaralarla çevrilidir. Kayalardan biri mantar şeklindedir, tabanında bir aralık (içinden geçilecek delik) vardır. İnançlara göre bu delikten başarıyla geçen kişi, sembolik ve mucizevi bir şekilde hastalık ve belalardan kurtulacaktır ve bütün yıl boyunca sağlıklı olacaktır. Yüksekte bulunan bir başka kayanın üzerinde, gün boyunca gün ışığı alan yerde “güneş (solarik) daireleri” oyulmuştur. Bu daireler Güneşe ve Tanrı Apollon’a olan kült ile bağlantılıdır. Kayada neredeyse her yerde dairesel sunaklar oyulmuştur. Bu sunaklar “kutsal şarap” hazırlamak ve sıvı (su, süt, şarap, kan) akıtma yoluyla yapılan kurban sunumları için kullanılmıştır.

Arkeoastronomik araştırmalara göre Milattan önce 2500. yılından beri, yaz gündönümünde burada Güneş Tanrısının doğuşu izlenmiştir ve eski trakların orfik dinî-felsefî sistemi açısından çok önemli ritüellere tanık olmuştur.

Bu konuya tarifleri

Proje: „Yeşil koridorlar – Burgas ve Kırklareli bölgesinde bulunan doğal, kültürel ve tarihi мirası popülerleştirme çalışması”. No РД-02-29-173/01.07.2011.

Türkiye - Bu web sitesi program IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.Yayınların içeriği Belediyesi sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Yönetim Otoritesi görüşlerini yansıtmaz.