KORUNAN ALAN „VELEKA NEHİR AĞZI”

Burgas şehrinin 95 km Güneyinde, Tsarevo şehrine 20 km mesafede, Ahtopol şehrinin 5 km güneyinde, Sinemorets köyü yakınında, Istranca Doğa Parkı kapsamında bulunur.

  • Köyden nehir ağzındaki kumsala giden patika - 42°03’50.31” K, 27°58’40.92” D; denizüstü yüksekliği 25 m.
  • Nehir ağzı (mevsime ve iklim koşullarına göre periyodik olarak değişir) - 42°04’09.94” K, 27°58’05.99” D; denizüstü yüksekliği 6 m.
  • Veleka Nehrinin üst ve alt akntısında tekne gezisi için tekne iskelesi- 42°03’37.24” K, 27°58’00.38” D; denizüstü yüksekliği 7 m.
  • Manzara seyir bölgesi (köy girişine yakın, solda nehir üzerindeki tepede yamuk ağaca doğru giden patikadan) – nehir ağzında manzara resimleri çekmek için en popüler yerlerden biridir  - 42°03’50.90” K, 27°58’19.34” D; denizüstü yüksekliği 15 m.
  • Tsarsko Kladençe (Çar Kuyusu) Yöresi - 42°03’00.05” K, 27°54’56.87” D; denizüstü yüksekliği 67 m.
KORUNAN ALAN „VELEKA NEHİR AĞZI”

KORUMA

VELEKA NEHİR AĞZI

Kategori: Korunan Alan

Yüzölçümü: 1511.2 ha

Bulunduğu yer:
İl: Burgas, İlçe: Tsarevo, Köy/şehir: Ahtopol şehri, Brodilovo köyü, Sinemorets köyü

İlam edildiği belge: 608 No lu ve 01.09.1992 tarihli Emir

Değişiklik ilamı:

1. РД207 No lu ve 11.06.1999 tarihli Emir ile faaliyet düzenlemelerinde değişiiklik yapılmıştır;

2. РД-560 No lu ve 12.07.2007 tarihli Emir ile faaliyet düzenlemelerinde değişiiklik yapılmıştır;

Koruma amacı:

1. Kıyı bölgesindeki özgün landşaft, kaya şekilleri ve fiyordları muhafaza etmek. Özgün kserotermik bitkileri ve zengin hayvan alemini korumak;

2. Kserotermik bitkileri ve zengin hayvan alemini korumak;

Faaliyet düzenlemeleri:

1. Sanayi ve konut inşaat çalışmaları, maden ve jeolojik araştırmalar, yeni yol/güzergah geçirmek, maden ocakları ve taşocakları kurmak, nehir ve kıyı bölgelerinden kum elde etmek yasaktır;

2. Sanayi atıkları, evsel atıklar ve sair başka atıklarla kirletmek yasaktır;

3. Denize dönük yamaçlarda bulunan mağaralara giriş yasaktır;

4. Silvikültürel ve tarımsal faaliyetler için kullanılan araçlar dışında motorlu araçlara giriş yasaktır;

5. 15 Eylül – 15 Haziran dönemi esnasında Veleka Nehrinde yüzen taşıtlar kullanmak yasaktır. 15 Haziran-15 Eylül dönemi esnasında Veleka Nehrinde yüzen taşıtlar kullanmak yasaktır, ancak bir istisnaya müsaade edilir: nehir ağzından Tsarsko Kladençe (Çar Kuyusu) yöresine kadar götüren organize turistik geziler bu kuralın istisnasıdır, ancak şu şartlara uyması gerekir: yüzen teknelerin maksimum sayısı 4 olacaktır; teknelerin hızı 4 deniz milini aşmayacaktır; nehrin yakıt, yağ v.s. atıklarla kirletilmesine müsaade edilmeyecektir;  

6. Çevre ve Sular Bakanlığı Yerel Müdürlüklerinin yazılı onayı olmadan ve bu yerler gözle görülür şekilde işaretlenmeden kamp yerleri ve ateş yakma yerleri belirlemek yasaktır. Belirlenen yerler dışında kamp yapmak ve ateş yakmak yasaktır;

7. Silvikültürel planlarda öngörülen şekilde gerçekleşen organize ağaç kesimleri ve yerel halkın kendi ihtiyaçları için topladığı şifalı bitkiler dışında yaban bitkileri toplamak, zarar vermek veya imha etmek yasaktır;

8. 30 Mart – 1 Eylül döneminde ağaç kesimi yasaktır; dışardan bölge için tipik olmayan ağaç türleri dikmek yasaktır; düz kesim (genç ve yaşlı tüm ağaç ve fidanların kesilmesi) yasaktır, rekonstrüksiyon, yeni orman güzergahlari geçirmek yasaktır; canlı ve oyuklu ağaçları kesmek, çapı 0.5 m den büyük yuvalar bulunan ağaçları kesmek yasaktır; elde edilen ağaç mazlemesini hayvan taşıtı dışında başka araçlarla taşımak yasaktır;

9. Hayvan avı yasaktır;  bu kuralın istisnaları şunlardır: Tsarevo Orman Müdürlüğü’nden alınacak av izni ile av yönetim planına uygun olarak yapılacak av faaliyetleri: av sezonunda tarımsal arazilerde yaban tavşanı avı; 1 Ekim-31 Aralık döneminde yaban domuzu, geyik, tilki ve çakal avı; 1 Ekim-30 Kasım döneminde karaca avı; 1 Ocak-28 Şubat döneminde çulluk avı;

10. Balık avı yasaktır; bu kuralın istisnaları şunlardır: Veleka nehrinin denize döküldüğü yerden Sinemorets köyü yanındaki köprüye kadarki alanda yılanbalığı ve sazan dışında yasal olarak izinli olan balık türlerini avlamak izinlidir; yasalarca belirlenen koşul, nizam ve sürelere uygun olarak yapılır;

11. İşbu Emir gereği av hedefi olmayan vahşi hayvanları, durumları ve gelişim şekli ne olursa olsun kovalamak, toplamak, yakalamak ve öldürmek yasaktır; av hayvanları tarlaları oluşturmak, av ve sunni besleme yöntemleri uygulamak yasaktır;

12. Domuz ve keçi otlatmak yasaktır; diğer tarımsal hayvanlar için sınırlama şöyledir: büyükbaş hayvanlar için 0.5 baş/ha ve küçükbaş hayvanlar için 3 baş/ha dır;

13. Çayır ve otlakları sürmek yasaktır; 1 Mart-31 Temmuz arası kamış biçmek yasaktır; fosfor içeren pestisitler uygulamak yasaktır; tarımsal arazileri sulamak için motorlu pompa kullanmak yasaktır;

14. Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereği düzenlenen faaliyetler dışında, arkeolojik değeri olan objeler aramak yasaktır;

Yasal statüsü (tamamen veya kısmen):

1. Doğa Parkı: ISTRANCA

2. Kuşlar Direktifi gereği Korunan Bölge: Istranca

YERİN TANITIMI

Güney Karadeniz Bölgesinin en alımlı ve en güzel yörelerinden biridir. Veleka Nehir Ağzı çevresinde 1511.2 ha alan üzerine yerleşmiştir ve su toplama havuzunun alt kısmını dahil etmektedir. Veleka Vadisini, 500 m uzunluğundaki alüvyon şekilleri ve Karadeniz kıyısının bir kısmını korumaktadır. Kumsalı onlarca metre genişliğindedir, ancak bu genişlik mevsim ve iklim koşullarına göre değişir.  Kış aylarında ve ilk baharda sık-sık Veleka nehir sularının altında kalır. Burada Otanthus maritimus, Stachys maritima, deniz havucu, çit sarmaşığı gibi nadide bitki türlerinin sitleri vardır.  Nehirde tehlike altında bulunan türlerden sarı nilüfere rastlanır – Istranca Doğa Parkındaki tek yayılım alanı burasıdır.

Korunan Alan üzerinden Avrupa’nın göç “otoyolu” olan Via Pontica geçmektedir. Yuvalama dönemi dışında, sulak alanları kışlamak için kullanan veya göç sırasında dinlenmek için duraklayan kuşlar izlenir – küçük ve büyük batağan, bayağı karabatak, büyük karabatak (dünyaca tehlike altında olan bir türdür), sessiz kuğu bu kuşlar arasındadır. Sadece denizde ve kıyı boylarında izlenen diğer kuş türleri de karaboyunlu batağan, tepeli karabatak, macar ördeği, suna kuşu ve birkaç martı türüdür.  Veleka nehrinde 32 balık türü tespit edilmiştir. Bunlardan 7 balık türü Bulgaristan Kırmızı Kitabında yer almaktadır: yılanbalığı, sazan, levkit balığı, aterina balığı, üç dikenli dikence balığı v.s. Deniz memelileri de ilgiinç bir grup oluşturmaktadır – Bulgaristan Karadeniz kıyısında artık soyu tükenmiş olan akdeniz fokunun en son izlendiği yer burasıdır (dünyaca tehlike altında olan bir türdür). Karadenize özgü üç yunus türü de burada görülür – mutur, bayağı yunus ve afalina.

Korunan Alan, Istranca Doğa Parkı’nın bir öğesidir ve aynı zamanda milli önem taşıyan öncelikli alan ilan edilen Veleka-Rezovska Kompleksi kapsamında bulunur. Ayrıca Korunan Bölge Istranca’nın bir parçası olarak Avrupa Birliği Kuşlar Direktifi gereği Natura 2000 Ekolojik Ağı kapsamına dahildir.

Veleka Nehir Ağzı çevresini, Karadeniz kıyısında sürüp giden inşaat ve kentleşme sürecinden korumak için çevreciler  büyük bir savaş vermiştir. Ahtopol’un güneyinde, nehir ağzının kuzey kayalık yamaçlarında bulunan ve çevrede inşaat çalışması yapılmayan, bakir kalan son doğal yer olan Ayrodi Yöresine yatırımcıların ilgisi büyüktür.

Korunan Alan bölgesinde turistlerin ziyaret edebileceği popüler yerler aşağıdaki gibidir:

  • Panorama seyir yeri – nehir ağzında panorama resimleri yapmak için en müsait ve popüler yerlerden biridir. Nehir üzerindeki tepede bulunan ve rüzgarlardan yamulan meşhur ağaca götüren ve köy girişinde hemen solda bulunan patikadan birkaç dakika yürüyerek varılır.  Burası, kuzeydoğuda kumsala, nehir ağzına, deniz kıyısına bakan ve kuzeybatıda Istranca tepelerine bakan harika manzaralara açılır.  
  • Alüvyon şekillerinden nehir ağzına kadar turistik gezi – yaz ve sonbahar mevsimlerinde önerilir. Bazen ilkbahar döneminde, yüksek dalgalar veya deniz kıyısının küçük bir kısmının su altında kalmasından dolayı alüvyon şekillerine giriş kapanır; bazen nehir taşması nedeniyle de giriş zorlaşır.  Müsait koşullarda köyün kuzeydoğu bölgesinde (son sokağın sonundan) kıyıya inen patikadan yürüyerek kolayca ulaşılır.
  • Nehrin üst ve alt akıntısı üzerinden tekne gezisi – Sinemorets köyünden önce, nehir köprüsünden sonra hemen sağda bulunan iskeleden yola çıkılır. Nehrin üst akıntısından yapılan gezi, üstü kapalı piknik yeri bulunan Tsarskoto Kladenche (Çar Kuyusu) yöresine gider.  Oraya yaya olarak da gidilir – nehrin sağ kıyısındaki toprak yoldan 2.5 saat akıntıya ters yönde  yürüyüşle ulaşılır. Brodilovo köyünden 7 km ve Sinemorets köyünden 10 km mesafede 20 kişilik kapasiteye sahip kapalı piknik alanı bulunur.
  • Veleka nehir köprüsü altında bulunan iskele de piknik için oldukça müsaittir – 8 kişi kapasitesi ve ateş yakma yeri olan üstü kapalı barınağı vardır.

Ahtopol’dan Veleka Nehir Ağzına giden jeolojik yürüyüş gezisi. Bu rotanın süre uzunluğu yaklaşık 2 saattir. Ahtopol limanından veya şehrin güney kısmından yola çıkılır, deniz kıyısının kıvrımlarını izleyerek güney yönde devam edilir ve deniz kıyısı üstünde kayalık tepelerden geçilir. Sessiz körfezler üzerinden hafif yukarı ve hafif aşağı yokuşlar birbirini izler. Mayıs ayında tepeler birkaç çeşit orkide ve birçok yaban çiçeğiyle kaplıdır. Güzergahın sonunda Veleka Nehir Ağzı üstündeki kayalıklardan harika panoramalar sergileyen manzara seyir yerine varılır. Bu rotanın son noktasıdır. Ahtopol’a geri dönmek için iki seçenek vardır: 1. geldiğiniz yoldan geri dönersiniz veya 2. nehir akıntısına ters yönde güneybatı yönde devam edip Veleka köprüsüne varırsınız, oradan asfalt yolu üzerinden geri dönersiniz.

Proje: „Yeşil koridorlar – Burgas ve Kırklareli bölgesinde bulunan doğal, kültürel ve tarihi мirası popülerleştirme çalışması”. No РД-02-29-173/01.07.2011.

Türkiye - Bu web sitesi program IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.Yayınların içeriği Belediyesi sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Yönetim Otoritesi görüşlerini yansıtmaz.