YENESU CAVE

Намира се в селото Vize-Balkaya.

YENESU CAVE

История

Няма точна информация за формирането на пещерата

Опазване

Няма официално взети мерки и действия насочени към съхранението на пещерата.

Описание на мястото

Тази пещера е третата най - дълга пещера в Тракия. Вътрешността на пещерата, гледките са изключително красиви, покрита е с сталактити, сталагмити, колони.. Тези форми придават една магическа атмосфера в пещерата. Намира се на 20 километра северозапад от града Визе и на два километра от Balkaya. Общата дължина е 1620 метра, състои се от два клона ( коридора ), които се различават по нивата си.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.