VİZE FORTRESS

Крепостта Визе се намира в град Визе.

VİZE FORTRESS

История

Тя се намира на 56 км югоизточно от Къркларели.
Стари имена: Bizye, Byzia
Градът е разположен на кота командир с изглед към широка равнина, граничеща ниско с нарастващи височини на запад и с по-висока местност на север и на изток, която се присъединява към красива планинска верига, ориентирана към Kiyikoy и Инеада, достигайки до брега на Черно море. Селището е построено във формата на полукръг около вдаден склон на планината.
Има останки от крепостни стени и кули на височина над града. Той е наследник на древен тракийски град на Byzia - столицата на последната тракийска династия на Реметалк I, разположен е в племенната територията на Astae. Той e единственият град, определен като „Града на Царя”. Градът е бил тракийско укрепено селище в ранната античността.

Масите на земята са между 50x80 и 100x150 см. Ясни синкави камъни са били използвани в стените в северната част на града. Установено е, че сградата е била преустроена в края на византийската епоха. Замъкът се състои от две части, вътрешни и външни замъци. Изграждането на висок бастион и доминиращ бастион в югозападния край на реката започва в ерата Commenler, в края на 12 век и завършва в Paleologists ера. Западните и южните части на Визе все още са на разположение.

Опазване

Районът е в процес на запазване.

Описание на мястото

Крепостта Визе огражда северната и западната страна градаKale Quarter . Предполага се, че тя е строена през 72-76 г. пр. Хр. Възстановена по-късно от Юстиниан през византийския период между годините 527-565. Тя е била реставриранас добавяне на големи камъни. Тези градските стени са изградени с блокове от големи пясъчни камъни.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.