VİZE AMPHITHEATER

Античният театър се намира в центъра на град Визе.

Той се намира на 56 км югоизточно от Къркларели.
Стари имена: Bizye, Byzia
Градът е разположен на кота командир с изглед към широка равнина, граничеща ниско с нарастващи височини на запад и с по-висока местност на север и на изток, която се присъединява към красива планинска верига, ориентирана към Къйъкой и Инеада, достигайки до брега на Черно море. Селището е построено във формата на полукръг около вдаден склон на планината.
Има останки от крепостни стени и кули на височина над града. Той е наследник на древен тракийски град на Byzia - столицата на последната тракийска династия на Реметалк I, разположен е в племенната територията на Astae. Той e единственият град, определен като „Града на Царя”. Градът е бил тракийско укрепено селище в ранната античността.

VİZE AMPHITHEATER

История

Амфитеатърът Визе е единственият значителен античен театър на Тракия, който е открит. Предполага се, че театърът принадлежи към края на римския период около II Век.

Опазване

Районът е в процес на опазване.

Описание на мястото

Разкопките при театъра са реализирани през 1995-1997 година с помощта на Археологическия университет „ Тракия” и отдел „История и изкуство” на Къркларели музей. Уникалният театър от римския период е бил разкрит в резултат на тези разкопки. Театърът е с капацитет от около 4000 публика като пътят до местата им е изработен изцяло от мрамор. По време на разкопките през 1995г. е намерена голяма статуя на жена в областта на театъра и 4 сцени през 1996г. Тези произведения на изкуството са изложени в музея Къркларели. 21 парцела около театъра са били национализирани с цел театърът да се разкрие напълно и превръщайки го в руина. Театърът ще бъде представен като част от туристическите обекти на Къркларели след широк спектър научни разкопки.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.