THE EXCAVATION AREA OF AŞAĞI PINAR

Могилата Ашаъ Пънар е разположена по протежение на пътя към село Asılbeyli, на юг от Лозенград.

THE EXCAVATION AREA OF AŞAĞI PINAR

История

Там се провеждат археологически разкопки от 1993 г. насам. Ашаъ Пънар е заселването на първите земеделски производители, идващи в Тракия, носейки със себе си един нов начин на живот, който е известен като неолитна революция. Те се преселват от Мала Азия към Европа. Непрелетното земеделие, започнало около 10.000 г. пр.н.е. в Анадола, достига Тракия около 6400 г. пр. Хр., а след това претърпява процес на адаптация към температурата и растителността на този регион, преди да се разпространи в Европа. Ето защо, културата, която е възникнала в Ашаъ Пънар, представлява процес на полагане на основите на европейската цивилизация.

Опазване

Районът е в процес на опазване.

Описание на мястото

Девет културни нива са били открити в Ашаъ Пънар, които са просъществували по тези земи до 4800г. пр. Хр., без прекъсване. Първото селище, което е процъфтявало на същото място до 5600 г. пр. Хр. е представено от четири архитектурни слоя, отразяващи очевидни анадолски влияния. След пълното унищожаване чрез огън, селището се е разпространило в голяма част на хълма, по време на този процес преобладава културното структуриране, което е присъщо на Балканите.

Очевидно е, че началото на общности, които познават кирпичени и камък като строителен материал, тук е развита също и дървената архитектура, която по-късно се разпространява в цяла Европа.

Останките от дървена архитектура могат да бъдат проследени по време на археологически разкопки, но е невъзможно да се запази.

Поради приликата им с неолитната архитектура на Ашаъ Пънар са били използвани традиционни сгради, които все още съществуват в Странджа планина, за моделиране на изложба.

Откритият музей в Ашаъ Пънар, в момента се състои от три изложбени зали, които са били проектирани с цел да привлекат интереса на хората и да ги информират по-добре.

Изложбата се състои от плакати, копия и модели за показване на ежедневния живот, начин на изработка и технологии в неолита Ашаъ Пънар.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.