SMALL HAGIA SOPHIA

Малката "Света София" се намира в град Визе, Кале.

Той се намира на 56 км югоизточно от Къркларели.

Стари имена: Bizye, Byzia

Градът е разположен на кота командир с изглед към широка равнина, граничеща ниско с нарастващи височинина запад и с по-висока местност на север и на изток, която се присъединява към красива планинска верига, ориентирана към Kiyikoy и Инеада, достигайки до брега на Черно море. Селището е построено във формата на полукръг около вдаден склон на планината.

Има останки от крепостни стени и кули на височина над града. Той е наследник на древен тракийски град на Byzia - столицата на последната тракийска династия на Реметалк I, разположен е в племенната територията на Astae. Той e единственият град, определен като „Града на Царя. Градът е бил тракийско укрепено селище в ранната античността.

SMALL HAGIA SOPHIA

История

Тя е построена през 6 век по времето на Юстиниан като джамия - през втората половина на 14 век. През 2006 г. тя е възстановена от Областната дирекция на фондациите и реорганизирана отново като джамия.

Опазване

Районът е в процес на опазване.

Описание на мястото

Между външната и вътрешната късно антични крепостни стени се е намира църквата "Св. София", която сега се нарича Малката "Света София". Неговата архитектура грубо наподобява тази на по-голямата си "сестра" в Истанбул - архитектурен шедьовър от Юстиниан Велики, Базиликата на Светия Мъдростта "Света София". Малката базилика в Визе също е построена по времето на Юстиниан. Векове преди това, по време на Римската империя, е била светилище, което се е превърнало в голяма църква в периода на ранното християнство. Юстиниан го срива до основи и възстановява във формата, която им и днес. През 1367 тя е превърната в джамия, но след като бе включена в Списъка на ЮНЕСКО за културните и исторически забележителности, тя е възстановена до първоначалната си форма.

Сградата, която привлича вниманието по отношение на своето сходство до църквата "Света София" е правоъгълна, но първоначално е била планирана като квадрат. Има три abscissas. Сградата е разделена в три части от три метра с диаметри от 1,30, 1,40 см и колони до тях. Върховете на мраморните колони са Коринт стил.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.