SEYFİOĞLU BASTION

Намира се на три километра от североизточната част на Кирларели.

SEYFİOĞLU BASTION

История

По време на Отоманския период в цяла Тракия са построени много военни съоръжения. Според различните нуждите на периода бастионът се е използвал за отбранителните цели по време на войната през 1877 година.

Опазване

Районът е под съхранение.

Описание на мястото

Бастионът е построен на различни части. Има правоъгълна форма и е построен от камък. За да предотврати артилерийски огън, най – горната част на бастиона е покрита с earthfill. Има кръгли и правоъгълни прозорци. Ограден е от окопи и ров. Този археологически „паметник“ е достигнал до нас без значителни щети и изхабявания. Той е една добре запазена структура. Построена е през 1877.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.