KIRKLARELİ HIZIRBEY ISLAMIC SOCIAL COMPLEX

Хъзър бей е ислямски социален комплекс, който се намира в центъра на град Къркларели.

KIRKLARELİ HIZIRBEY ISLAMIC SOCIAL COMPLEX

История

Ислямския социален комплекс на Хъзър бей - построен от Косе Михалзаде Хъзър бей през 1383. Комплексът се състои от джамия, турска баня и базар.

Опазване

Районът е в процес на запазване.

Описание на мястото

Хъзър бей джамия (Голямата джамия): Намира се в центъра на града.
Външните стени, интериора на купола и минарето са от пясъчна настилка. Притворът и стените на двора са били добавени по-късно. Минарето е направено от камък от външната страна и има един балкон на върха, който е под формата на конус. Сградата, известна като Голямата джамия, е отворена за поклони и в момента. Джамията е реконструирана от Генералната дирекция на фондациите, между 2008-2009.

Тя е в центъра на град Къркларели, на площад "Джумхуриет". Тя е построена от Косе Mihalzade Hızır бей през 1383 и възстановена от Хаджи Хюсеин ага, през 1683. Тя все още се активна.

Базарът: Той е построен непосредствено до Хъзър бей - баня в центъра на града. Той е построен за търговски цели през 1383 с "T" план. Фасадите на сводестите стени, особено в по-високите части са различни от стените на банята. Те са изработени с техниката на „сгъстена тухла” , която е алтернатива на камък и тухла. Сградата разполага с belt-walled and upper is with the technique of binder monastery и той е на 15 метра дължина, се състои от 12 магазина.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.