KAPAN MOSQUE

Капан джамия се намира в центъра на град Къркларели.

KAPAN MOSQUE

История

Тя е разположена в близост до новата сграда на общината. Построена от Karaca Ибрахим през 1640.

Опазване

Сградата е в процес на запазване.

Описание на мястото

Джамията още е наричана Ибрахим бей джамия и е все още отворена за поклонение. Сградата първоначално е планирана като квадрат, старата muffti building е добавена по-късно. Външната повърхност на стените е покрита с камъни, които се редуват тухли. Покривът има четири ешелона и е покрит с керемиди. Минарета има редовен дялан камък, зидария, един балкон и конус, изработени от дялани камъни.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.