1001 ARROW FATHER AHMET'S TOMB

Намира се на входа на село Еренлер в окръга Киркларели – Пинархисар на четири километра от източната част на Пинархисар.

1001 ARROW FATHER AHMET'S TOMB

История

Ахмет Баба е бил един от посочените от султан Мурат за завладяването на Пинархисар по време на прехода на Отоманите към Румелия. Ахмет Баба е убит по време на битките, а легендата разказва, че са били нужни 1001 стрели, за да го убият. Гробницата е построена за него в почит на смелостта, която показва, докато се бие за Отоманския владетел.

Опазване

За запазването и съхраняването на района отговаря фондацията “The Foundations Managing Authority” “Vakıflar Genel Müdürlüğü”

Запазване на района
: Мавзолеят е построен в селото Еренлер през втората част на четиринадесети век. Има осем ъгъла, стреловидни арки от всички страни и седем прозореца. Стените са дебели и покрити s пясък. The dome is on the eight-angled pulley and lead sheathing.

Описание на мястото

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.