ТРАКИЙСКИ КУЛТОВ КОМПЛЕКС В М.”ПРОПАДА” КРАЙ ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

Местността „Пропада” се намира в горски район на 3 км северозападно от град Малко Търново.

ТРАКИЙСКИ КУЛТОВ КОМПЛЕКС В М.”ПРОПАДА” КРАЙ ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

История

Култовият комплекс се състои от 48 надгробни тракийски могили , в които са открити плоски цистови гробове и 6 каменни гробници, датирани в периода ІV – І в. пр. Христа.

Опазване

Състояние: Извършено е археологическо проучване и частично укрепване.

Описание на мястото

Достъп: Асфалтов път до края на града и  горски път, който се изкачва по висок склон, обрасъл с дъбова гора.  Туристическата пътека е указана с информационни табели.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.