ТРАКИЙСКО СВЕТИЛИЩЕ В М. „МИШКОВА НИВА”, КРАЙ ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

Намира се на 3 км югозападно от града в подножието на хълма, където е изградена античното укрепление  „Голямото градище”.

ТРАКИЙСКО СВЕТИЛИЩЕ В М. „МИШКОВА НИВА”, КРАЙ ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

История

Уникално култово съоръжение от І- ІV в., свързано с почитанието на бога слънце и богинята майка и култа към предците. В центърът му е била изградена куполна гробница, която е разположена в южната част на голям кръг от големи каменни блокове с диаметър 23 м и височина 1,80 м.  На 150 м наоколо се намира голям могилен некропол и укрепена вила от същото време.

Опазване

Състояние: Светилището е проучено от археолозите и частично укрепено. Има информационно указване на туристическата пътека.

Описание на мястото

Достъп: По 3 км асфалтов път от гр. Малко Търново към граничния пункт "Малко Търново" за Република Турция (Е87) и 1 км горски път до светилището.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.