СРЕДНОВЕКОВЕН МАНАСТИР „СВ. ТРОИЦА”, КВ. ВАСИЛИКО, Г. ЦАРЕВО

Манастирът е разположен край морето на носа на южния полуостров на гр. Царево, където се е намирала средновековната крепост „Василико” с важно пристанище и корабостроителница.

СРЕДНОВЕКОВЕН МАНАСТИР „СВ. ТРОИЦА”, КВ. ВАСИЛИКО, Г. ЦАРЕВО

История

Манастирът „Св. Троица” е бил изграден през ХІ в и е опожарен в нач. на ХVІІ в. Запазени са частично стените на манастирските сгради, а църквата е възстановена в средата на ХІХ в. и наречена „Успение Богородично”. Провежда се археологическо проучване за разкриване на манастира.

Опазване

Състояние: В етап на разкриване и археологическо изследване

Описание на мястото

Достъп: Чрез градската пътна мрежа и кратък черен път до манастира.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.