С. БЪЛГАРИ, ОБЩИНА ЦАРЕВО

На 83 км югоизточно от Бургас и на 17 км юг- югозапад от гр. Царево в границите на  Природен парк „Странджа”.

С. БЪЛГАРИ, ОБЩИНА ЦАРЕВО

История

Старо селище, което е възникнало в средата на І хилядолетие пр. Хр., доказателство за което е проученото чрез археологически разкопки тракийско ямно светилище в м. „Шумако” посветено на Тракийския конник. На 4 км северно от селото през V - VІ век е изградена важна крепост, която пазела пътя и селището и през средновековието.
В с. Българи е най-добре съхранен и продължава да се изпълнява древния обичай „ танц върху огнена жарава- нестинарство” на 3 юни , празника на „Св. Константин и Елена”. Нестинарите от с. Българи са обявени за живо човешко наследство на ЮНЕСКО през 2010 г.
В селото са запазени и реставрирани църквата „Св. Константин и Елена”, столнината /конакът/, където се съхраняват свещените икони на Св. Константин и Елена и свещения тъпан и нестинарските параклиси с аязмо и столнина : „Св. Костадин и Елена” /1 км З/, „Св. Илия” / 1,5 км И/, Св. Богородица /3 км С/.

Опазване

Състояние: изградена инфраструктура в центъра на селото, където се провежда празника Нестинари, информационен център, реставрирани са църквата, конака и параклисите.

Описание на мястото

Условия на достъп: По второстепенен асфалтов път: Царево – Малко Търново.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.