АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО – БАСЕЙНИТЕ С ЛУГА И ЛЕЧЕБНА КАЛ В ЮЖНИ СОЛНИЦИ

Басейните, които се използват от гражданите и гостите на Бургас са разположени в южната част на Атанасовско езеро от страната на морето, а не на града. Намира се на територията на Черноморски солници АД - Южни солници.
Достъпът с автомобил е лесен – отбива се от пътя за Сарафово към Южни солници (т.е. след разклонението вдясно). По тесния път успоредно на езерото се достига до бариерата на Солниците, където може да се паркира и да се продължи пеша до басейните с луга. Достъпно е и с велосипед и пеша по плажа на Бургас в посока север към администрацията на Черноморски солници АД. Достъпът на граждани до басейните е свободен.

АТАНАСОВСКО ЕЗЕРО – БАСЕЙНИТЕ С ЛУГА И ЛЕЧЕБНА КАЛ В ЮЖНИ СОЛНИЦИ

Опазване

Мястото добива все по-голяма популярност сред бургазлии и гостите на града през последните години за лечебни кални бани.
Басейните са разположени в Защитена местност „Бургаски солници” (бившата буферна зона на резервата).
Документи за обявяване: Заповед №РД-418 от 18.06.2007
Режим на дейности:
1.Забранява се строителството на сгради и пътища, с изключение на разширението на пътя Бургас - Поморие;
2.Забранява се разкриване на кариери, изменянето на водния режим, замърсяването с химически вещества, промишлени и битови отпадъци;
3.Забранява се създаването на лични и помощни стопанства за домашни животни;
4.Забранява се ловуване, гърмене и използването на водоемите за развъждане на диви и домашни животни;
5.Забранява се събирането на яйца и развалянето на гнездата на птиците;
6.Забранява се засипването на крайбрежната езерна ивица;
7.Разрешава се обработването на селскостопанските земи;
8.Разрешава се пашата на домашни животни с изключение на свине;
9.Разрешава се осъществяването на солодобив и калодобив, без да се нарушават екологичните условия в резервата;
10.Разрешава се изграждането на база за научни изследвания и за стопанисване на резервата;
11.Разрешава се изграждането на парк „Езеро” в южната част на езерото.
Припокриване (частично или пълно): ЗЗ по директивата за птиците: Атанасовско езеро

Описание на мястото

В североизточния край на град Бургас се намира птичият рай на България – Атанасовското езеро. То е свръхсолено крайбрежно езеро, разделено на две части от пътя Бургас – Варна. Северната част е поддържан резерват, а южната – буферна зона, по-късно прекатегоризирана в защитена местност. Езерото е заобиколено от по-малки водоеми и система от канали, обрасли с блатна растителност, кристализатори, заобиколени от дига и сладководен канал. Езерото е дълго близо 9 км, широко 4.3 км, а площта му е около 17 кв.км. То е разположено на 1.5 м под морското равнище, поради което е силно уязвимо. Средната му дълбочина е 30 см.
В района на Атанасовското езеро са установени 316 вида птици (от общо 423 за България), които мигрират, зимуват или гнездят в резервата. От тях 14 са световно застрашени - къдроглав пеликан, червеногуша гъска, малък корморан, белоока потапница, ливаден дърдавец и др. 83 вида са включени в Червената книга на България, а 170 вида са с европейско природозащитно значение.
През летните месеци басейните са изпълнени с дъждосвирцови птици. Най-многочислени са колониите на саблеклюните, кокилобегачите и рибарките. Тук е единственото място, където се размножава гривестата рибарка, малката черноглава чайка и дебелоклюната рибарка.
Тъй като не замръзва през зимата, Атанасовско езеро е място с международно значение за зимуващи водолюбиви птици - бял ангъч, фиш, шилоопашата патица, зеленоглава патица, къдроглав пеликан и др.
Езерото се намира на миграционния път Виа Понтика и е с европейско значение по отношение миграцията на реещи се птици, особено пеликани, орли, блатари и щъркели.
Вече повече от 100 години освен от птиците, езерото се използва и от хората за добив на така ценната сол. По българското Черноморско крайбрежие солодобивът има вековни традиции, датиращи още от ІІІ в.пр.Хр. Солниците на Атанасовското езеро съществуват от 1906 г.
Понастоящем на територията на езерото са разположени изпарителите на „Черноморски солници” АД – стопани на езерото, които добиват около 40 000 тона морска сол годишно.
Установено е, че производството на сол е правопропорционално на среднозимната численост на водолюбивите птици в езерото и при добро поддържане на екологичните условия в резервата, се увеличава и производството на сол.
Солодобивът, извършван и днес по традиционен начин, е един от добрите примери за бизнес, който не само щади природата, но дори създава подходящи условия за гнездене на хвъркатите обитатели (дигите, използвани за разделяне на водните басейни са предпочитано място за гнездене от рибарки и чайки). Предприятието съобразява своята производствена дейност с нуждите на видовете, които обитават езерото.
Лугата е продукт на солодобива и съдържа само неорганични вещества - натриев хлорид, магнезий, калий, сяра и др. Получава се след изпаряване и концентрация на солите в езерната вода.
Черноморската луга е с доказан медицински ефект – прилага се при лечение и профилактика на болести свързани с опорно-двигателния механизъм, кожни възпаления и рани, разширени вени, настинки и простудни заболявания. Препоръчва се при артрози, артрити, тендовагинити, дископатии, изкълчване на ставите и ишиас. Добре е да се стои в лугата не повече от 20-30 минути, за да не се претоварва сърцето.
Лечебната кал е утаечен продукт на затвореното солено езеро, тя е чиста и хомогенна, с тъмносив до черен цвят и мирис на сероводород от множеството гниещи микроорганизми. Съдържа неорганични съставки като силикати, пясъци, гипс, железни и алуминиеви съединения, различни хидроокиси и соли. Този състав се е образувал с хилядолетия от гниенето на едноклетъчни организми, водорасли, риби, раци, миди. Един сантиметър лечебна кал се образува за минимум една година. Същността на калолечението е комплексно въздействие върху цялата периферна нервна система. Топлинните й свойства разширяват съдовете и отварят нови капиляри. Така намалява отокът и болката, зарастват и се заличават белези от рани, подобряват се обменните и регенерационните процеси. Освен че лекува, калта разкрасява и подмладява, защото през кожата преминават калций, йод, фосфор и др. Лекува почти цялата гама от кожни болести, артрити, дискови хернии, гинекологични проблеми, плексити. Противопоказна е само при туберкулоза, венерически и злокачествени заболявания.
Интересен и любопитен пример за директните ползи от природата – от една страна – лечебни - калолечението е доказано средство за облекчаване и лекуване на ставно-ревматоидни и кожни заболявания; от друга – добивът на сол и връзката на солодобива с наличието и привличането на птиците.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.