С. КОСТИ, ОБЩИНА ЦАРЕВО

На 91 км югоизточно от Бургас и на 25 км югозападно от гр. Царево в границите на Природен парк „Странджа”.

С. КОСТИ, ОБЩИНА ЦАРЕВО

История

Кости е старо село, наследило по-ранно тракийско  антично и средновековно селище. Съществуват писмени данни за него от края на ХV в. Селото е едно от запазените  нестинарски села, свързани с древния обичай „танц върху огнена жарава”- нестинарство, достигнал от тракийско време с почитането на слънцето и огъня и в християнството със „Св. Св. Константин и Елена”.
В селото са запазени няколко архитектурни паметници на странджанската къща от ХІХ в. и църквата „Св.Св. Кирил и Методий”, пострадала от пожар по време на Преображенското въстание 1903 г.
Близо до селото се намират параклисите „Св. Петка” /1 км СЗ/, „Св. Константин” / 1,5 км СЗ/, „Св. Илия”/2 км Ю/, „Св. Георги„ с аязмо и „Св. Богородица” – 3 км ЮЗ.

Опазване

Състояние:  нуждае се от подобрение на инфраструктура и информационно указване.

Описание на мястото

Условия на достъп: Достига се по второстепенен асфалтов път : Царево – Малко Търново и локално отклонение при с. Българи по вътрешен третокласен път до с. Кости.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.