ИСТОРИЧЕСКА МЕСТНОСТ - МУЗЕЕН КОМПЛEКС „ПЕТРОВА НИВА”

Историческата местност „Петрова нива” се намира северно от с. Стоилово, община Малко Търново в границите на Природен парк „Странджа”. Отклонение около 5 км от първокласен път Бургас – Малко Търново Е87.

ИСТОРИЧЕСКА МЕСТНОСТ - МУЗЕЕН КОМПЛEКС  „ПЕТРОВА НИВА”

История

ук може да се разгледа музейна експозиция за подготовката и провеждането на Илинденско-преображенското въстание в VІІ Одрински революционен окръг, параклиса-костница „Св. Петка”, Петровата  колиба и монументален паметник, бележещ мястото на проведения конгрес на VІІ Одрински революционен окръг на 11-13 юли 1903 г. за обявяването на въстанието.

Опазване

Обектът е добре поддържан, всяка година тук се провежда национален тракийски събор на 19 август – „Преображение”, датата на избухване на въстанието.

Описание на мястото

Историческата местност „Петрова нива” е част от защитения природен резерват, представящ биоразнообразието на поречието на р. Велека.
Условия на достъп: Достига се по локален асфалтов път, има създадена вътрешна инфраструктура между отделните обекти на историческата местност.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.