ТРАКИЙСКА КУПОЛНА ГРОБНИЦА – МАВЗОЛЕЙ КРАЙ ГР. ПОМОРИЕ

На около 1,5 km южно от г. Поморие по първокласен път E87 Бургас – Варна, в територията на Община Поморие.

ТРАКИЙСКА КУПОЛНА ГРОБНИЦА – МАВЗОЛЕЙ КРАЙ ГР. ПОМОРИЕ

История

Археологическа културна ценност с национално значение, представяща тракийския култ към предците. Гробницата-мавзолей се намира под земния насип на висока  могила. Тя е изградена изцяло от тухли и е най-голямата, разкривана в бълг. земи. Състои се от засводен коридор дълъг 22 м и кръгла централна зала с диам. 11,60 м с уникална архитектурен план. В центъра й се издига куха кръгла колона с вита стълба в нея, която извежда до върха на могилата.
Гробницата – мавзолей  е била изградена през 1ви-2ри век сл.Хр за представителите на знатна аристократична тракийска фамилия в древния град Анхиало.

Опазване

Предстои изпълнение на проект за реставрация на културната ценност и социализация на терена пред нея.

Описание на мястото

Гробницата се намира под насипа на надгробна могила в западния некропол на античния град на Поморие, северозападно от пътя Поморие – Бургас, на 500 метра северно от къмпинг „Европа”.
Условия на достъп: 300 м по вътрешен асфалтиран път, който води до малък паркинг пред гробницата.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.