Регионален бургаски музей

Регионален исторически музей Бургас - Археологическа, Етнографска, Природонаучна и Историческа експозиция

Археологическа експозиция - гр. Бургас, бул. Алеко Богориди 21
Етнографска експозиция - гр. Бургас, ул. Славянска 69
Природонаучна експозиция - гр. Бургас, ул. Фотинов 30
Историческа експозиция - гр. Бургас, ул. Лермонтов 31

Регионален бургаски музей

История

егионалният исторически музей в Бургас е най-големият музей в Югоизточна България. Той е създаден през 1912 г. . като частен музей към Бургаското археологическо дружество „Дебелт” от група интелектуалци и радетели за разкриване на историческото минало на Бургаските земи. Първият председател на Археологическото дружество е областния управител Христо Богоев, а първият ръководител на музея е Павел Воденичаров. През следващите 30 години са създадени първите музейни колекции с уникални археологически и етнографски ценности.
През 1946 членовете на дружеството предават музея на Общината и той е обявен за Народен музей, Бургас. За директор е назначен младия учен и археолог Иван Гълъбов /1918 – 1978 г. Той полага основите на археологическата наука и съвременното музейно дело в Бургаския регион.
От 2000г. с Министерско постановление РИМ е утвърден за Регионален музей за Бургаска област, който организира издирването, научното изследване и изучаване на културното наследство в региона, съхранява го във фондовете си и го представя пред публиката.

Опазване

Статут на регионален музей. Разположен в четири сгради - паметници на културата строени в края на 19 и началото на 20 век.

В Археологическата експозиция са изложени  колекции от археологически находки, свързани с древна Тракия, гръцките колонии по Черноморието и времето на Римската империя. Уникални експонати показват  най-ранната история на корабоплаването по Черно море, както и развитието на проспериращите южночерноморски пристанища в България през Средните векове до падането на страната под отоманско владичество в края на 14-ти-средата на 15-в. В музея се съхраняват находки от археологически проучвания в област Бургас.

Етнографската експозиция представя историческото ядро на стария Бургас с неговата традиционна култура и бит. Експозицията е разположена в известната в Бургас Бракалова къща, собственост на големия патриот и общественик Димитър Тодоров Бракалов, два пъти кмет на гр. Бургас. Къщата е построена през 1873 г. и по архитектурния си план принадлежи на типа "балканска" градска къща от ХІХ век. Тук се намира най-атрактивната колекция от български народни носии на етнографските групи в областта, вкл. на българските преселници от днешна Гърция и Турция. В експозицията могат да се видят женски накити - сребърни, златни, с мъниста, които са неотменна част от празничните облекла.

Историческата експозиция събира и показва оригинални експонати, снимки и документи от събития и личности, свързани с историята на града. Първият етаж е предпочитано място за интересни гостуващи изложби, на втория етаж е разположена постоянната изложба "Спасени съкровища", която показва предмети характерни за богатите домове в централна и западна Европа от 18-19в. На приземния етаж се разполага иконна зала, предлагаща поглед върху високостойностни произведения на майсторите от Българското Възраждане.

Природонаучен - природонаучната експозиция е единствената по Югоизточното Черноморие. Тя представя геоисторическото развитие и съвременното природно разнообразие на Югоизточна България и съдейства за запазването на уникалната природа. Разполага с уникалните колекции”Магичният свят на камъка”,”Флора и фауна на планината Странджа”,”Птичи ресурси на бургаските влажни зони”.

Описание на мястото

През последните 10 години Регионалния исторически музей, Бургас е активно функциониращ културен и научен институт с изградена съвременна мрежа от четири основни музейни експозиции в областния център. Те са разположени в красиви сгради – културни паметници, разположени в центъра на града, отдалечени на 4-5 минути една от друга.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.