Археологически резерват “острови Св. Иван и Св. петър”, община Созопол

Острови св.Иван и св.Петър край гр.Созопол

Археологически резерват “острови Св. Иван и Св. петър”, община Созопол

История

На остров „Св. Иван” край Созопол още в средата на V в. е издигната раннохристиянска базилика, около която в следващите векове се развива  големия християнски център по Черноморското крайбрежие - манастира „Св. Йоан Кръстител”. В чест на патрона на манастира в средата на ХІІ в била издигната втора кръстокуполна църква с богата декоративна украса. През следващите векове манастирът привлякъл много монаси и станал най-важния византийски книжовен център в източната част на Балканския полуостров. В манастирската библиотека /скрипторий/ работили много високообразовани монаси- книжовници, които копирали богослужебни книги, житийни съчинения и правели преводи от гръцки на български език. Това дало възможност манастира да се превърне в крупен  разпространител на християнската култура. Най-ранната книга, създадена тук е датирана в Х век, а най-ценната -  романът „Варлаам и Йоасаф” от ХІІ в. днес се съхранява във Ватиканската апостолическа библиотека. Активната книжовна дейност на манастира продължава и в първите векове на османското владичество. През 1623 г. той е напълно опожарен при сражения между  казашки пирати от Северното черноморско крайбрежие и турската флотилия.
На 29 август 2010 при археологическите проучвания под ръководството на проф. д-р Казимир Попконстантинов и н.с. Цоня Дражева на най-ранната църква   в средновековния манастир „Св. Йоан Кръстител” построена в началото на  V век беше открит реликварий със запазени мощи на светец. Надписът на придружаващата каменна кутийка доказват, че това са мощи на патрона на манастира „Св. Йоан Кръстител”, положени при полагане на sacra mensa.

Опазване

Статут на национален археологически резерват. Средновековният манастир "Св.Йоан Кръстител" е в процес на проучване, реставрация и консервация.
Островите св.Иван и св.Петър са природен резерват, на който съществува колония от подземни зайци. Достъпът до островът е строго забранен с министерско постановление в периода април-юли (до 30 юли), когато гнездят гларусите - най-голямата колония по Черноморското крайбрежие.

Описание на мястото

Остров „Св. Иван” край Созопол е най-големият остров в Черно море. Достъпът се извършва с лодки от пристанището в Созопол. На острова са изградени два пристана, от които тръгват обозначени туристически пътеки, водещи до археологическия паметник - манастира "Св.Йоан Кръстител".

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.