КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ В ГР. АХТОПОЛ

Заема целия полуостров в старата част на съвременния град.

КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ В ГР. АХТОПОЛ

История

Ахтопол (античния Аулеотейхос и средновековния Агатополис) се намира на 90 км. южно от Бургас. Разположен е на малък скалист полуостров с приблизителни размери – дължина 500 м., ширина 300 м. и височина, на места достигаща до 20 м.
Градът е възникнал в кр. на V нач. на ІV в.пр.Хр., като търговска колония на Аполония Понтика.
Крепостната система на града е построена през V в., при укрепяване на черноморските пристанища в близост до столицата Константинопол и се използва до нач. на ХVІІ в.

Опазване

Последните археологически проучвания, разкриха  част от крепостната стена, която ще бъде реставрирана и експонирана в естествената й среда

Описание на мястото

Запазени части от укрепителната система на средновековния град се съчетават добре с реставрирани къщи представящи традиционната дървена къща от ХVІІІ- ХІХ век. В стария град се намира най-старата ахтополска църква „Св. Константин и Елена” е от ХVІІ в с оригинален дърворезбен иконостас.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.