КРЕПОСТ "ВЪЛЧАНОВО КАЛЕ" - ЛЪВСКАТА ГЛАВА

На края на възвишението „Меден рид” над р. Ропотамо. Заема горната част от скален феномен, нар.”Лъвската глава”. На около 8 км от г. Приморско . Достъп по асфалтов път до разклона за Беглик таш и горска пътека по южния склон на височината на  хълма.

КРЕПОСТ "ВЪЛЧАНОВО КАЛЕ" - ЛЪВСКАТА ГЛАВА

История

Крепостта "Вълчаново кале" (Лъвската глава) е изградена на най-издадената скална част и е достъпна от източната страна. Тя е построена от тракийското племе „скирмиани”, древни рудари , които населявали територията на крайбрежна Странджа през ІІ- І хил. преди Христа.
Стената е изградена от големи каменни блокове – т. нар.„мегалитен” градеж характерен за ІІ хил. пр.Хр. В центъра на крепостта се намират останките от седалището / замъка / на царя и върховен жрец на траките – „скирмиани” и уникално скално светилище. Крепостта е използвана и в следващите векове поради изключително стратегическото й положение.
Животът в нея продължава до ХV в. В крепостта са запазени останките от малка средновековна църква.

Опазване

Част от природния резерват. Ограничен достъп – с водачи

Описание на мястото

Във вътрешността на природен парк Ропотамо, на върха на висок стръмен хълм/
30-40 минути вървене по тясна горска пътека (обозначена с туристическа маркировка), заобиколена от храсти и естествени мегалитни структури.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.