ПОГРАНИЧЕН ВАЛ "ЕРКЕСИЯ"

Средновековния пограничен вал е дълъг 130 км. Той започвал от Бургаското езеро при с. Горно Езерово и пресича в посока запад – югозапад землища в община Камено и Средец
Най-добре е запазена височината на вала и защитния ров в землището между с. Русокастро и Дебелт, локализирано на 20 км от гр. Бургас:
5 км по републ. път Бургас-Лесово до разклон при  Константиново /ст.Новоселци/ и 15 км от с.Русокастро.
Валът продължава през Ямболска и Хасковска област и достига до р. Марица на юг.

ПОГРАНИЧЕН ВАЛ "ЕРКЕСИЯ"

История

Най-голямото старобългарско землено укрепление на юг от Балкана, изградено в началото на  ІХ в. за охрана на българската граница. То е с дължина 130 км, като започва североизточно от с. Дебелт и достига до р. Марица на юг. Съоръжението е маркирало границата между България и Византия, установена с подписването на мирния договор между хан Омуртаг и император Лъв V Арменец през 815 или 816 г. Самото изграждане и функциониране на граничния окоп е свързано с българо-византийските войни по времето на хан Крум 812 -13г. В с. Русокастро е запазена стара песен, която разказва за  посещението на българския владетел при строителите на Еркесията, които тогава обитавали крепостта Русокастрон.
Старобългарските землени валове представляват уникално съчетание на ров (изкоп) с вал (насип), чиято обща ширина варира от 10 до 40 метра в зависимост от стратегическото си предназначение. Ширината на изкопа и насипа обикновено са в съотношение 1:1. Дълбочината на изкопа е около 3 м., а височината на насипа 3-4 м.

Опазване

Паметник на културата от национално значение.
Археологически изследвания и дейности по аварийна защита.

Описание на мястото

Старобългарският пограничен вал Еркесията е с дължина 130 км, като започва от западния бряг на с. Горно Езерово и достига до р. Марица на юг.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.