Античен и средновековен град Деултум - Дебелт

Община Средец, с.Дебелт, Локализиран е на 18 км от Бургас, преди разклона за с.Дебелт, от двете страни на Грудовска река. Пряк достъп от държавен път: Бургас – граничен пункт Лесово за Турция.
Площ: 180 дка

Античен и средновековен град Деултум - Дебелт

История

По времето на император Веспасиан (69-79 г.) върху северния бряг на долното течение на река Средецка е бил създаден градът Colonia Flavia Pacis Deultensium, наследил старо тракийско селище от VІІ в. пр. Хр. В Колония Деултм са били заселени военни ветерани от VІІІ Августов легион, отличили се по време на потушаване на голямото въстание в Юдея и в хода на гражданската война за утвърждаване на властта на новия император. По силата на римското право ветераните били оземлени на една доста обширна територия между езерата Бургаско и Мандренско. Интересен е факта, че името на античния град Деултум има тракийски произход и означава “място между две блата”, което отразява особености на терена както в миналото, така и днес.
Големият разцвет на Деултум започва по време на династията на Северите в края на ІІ – началото на ІІІ в. Тогава  той е обхващал повече от 250 дка площ, имал е добре изградена инфраструктура и улична мрежа, ориентирана по посоките на света. В централната му част са били издигнати храмове на Асклепий и Кибела, почитани са били Тракийският бог конник и Херакъл. По времето на император Септимий Север е бил създаден и храм на императорския култ. В продължение на петдесет години градът е сякъл емисии от собствени бронзови монети.
Изображенията по тях ни дават богата информация за неговия облик, религиозен живот, икономика.

Опазване

Античният и средновековен град Деултум – Дебелт е обявен за национален археологически резерват през 1988 г.
Тук се извършват  археологически проучвания от 32 години. Разкрита е част от античния град, създаден през 69 г. от римския император Веспасиян като Колония на римски войници от Осми Августов легион. През средните векове Дебелт е на границата между България и Византия и играе важна роля в граничните отношения между двете държави. В нач. на ІХ в.  на север от него е изграден старобългарският граничен окоп Еркесия.
Археологическите проучвания продължават, реализира се проект за аварийна консервация и реставрация. Съществува музейна база с експозиция и малък посетителски комплекс, който е в процес на обновяване.

Описание на мястото

Най-интересни са обектите:

  • римска войнишка баня,
  • крепост и обществени сгради от ІІІ –VІ в.,
  • средновековна малка крепост от V-ХІV в. от южната страна на реката,
  • църква, построена по времето княз Борис І в ІХ в.

Може да се проследи най-добре запазения участък на старобългарския пограничен окоп Еркесията.
В Археологическата база край пътя може да се наблюдават архитектурни декоративни елементи от антични и християнски храмове,  надписи и др. находки.
В посетителския център може да се получи информация и водачи, беседи на различни езици и др.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.