Манастир „Св.Богородица”

г.Бургас, кв.Меден Рудник, локализира се на север около 2 км от квартала.

Манастир „Св.Богородица”

История

Има легенда, че тук е имало стар, средновековен манастир, носещ името „Св. Георги”, който е бил опожарен през ХVІІ - ХVІІІ век. През 90-те години на ХХ век е създаден новия манастир, изграден с дарения на граждани.
Днес той е действащ женски манастир / нов / на осветено място, почитано от местните хора като старо „аязмо” - свещен извор. Освен централния храм и манастирската сграда, през годините са изградени с дарения още 7 параклиса.

Опазване

Могат да се разгледат параклисите и свещените извори, бликащи във всеки от тях, главната църква „Св. Богородица” и среща с игуменката.

Описание на мястото

Действащ женски манастир на осветено място, почитано от местните хора като старо „аязмо” - свещен извор, се намира между квартал Меден рудник на град Бургас и село Горно Езерово.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.