Тракийското светилище в м.Шилото

г.Бургас, Локализира се на най-горната източна тераса на хълма,  който е част от северните разклонение на Медния рид на планината Странджа. До там има достъп по държавния път Бургас – Средец и отклонение в дясната част на квартала, което се изкачва до склона на хълма. Разстоянието е около 1,2км от централния път.

Тракийското светилище в м.Шилото

История

Тракийското светилище на връх „Шилото” е посветено на главното тракийско божество – „Тракийския конник”. То е съществувало в почти 900 години/от V в. пр. Христа до ІV в. след/. Това светилище било на  траките – рудари, населявали тогава Медния рид. Тук те извършвали посвещения на главните божества: Бога –слънце /Аполон/ и богинята-майка/земята  и тракийския герой „Хероса” – конник.
През 60-те год. на ХХ в. мястото става военна зона и  тук се провеждат учебни танкови стрелби, които са разрушили силно целия терен на тракийското светилище. В археологическата експозиция на РИМ Бургас  се съхраняват откритите там оброчни плочки на Тракийски конник и части от посветителни надписи.

Опазване

Необходимо е археологически проучване, изграждане на инфраструктура и почистване на територията в подножието на хълма от незаконни стопански постройки и замърсяване.
От връх „Шилото” може да се направи пътека, нар. „свещения път” до по-ниския хълм с издигнатия кръст - несветещ сега. Възможни са различни интерактивни форми, фестивали на светлината/ огъня, конни състезания, възстановки на орфически танци и музика, кукерски игри.  
Изграждане на площадки за наблюдения, пейки за почивка и предлагане на беседи и други информационни форми.

Описание на мястото

Връх „Шилото е най-високата кота, от която може да се наблюдава в кръг целия район на Бургаския залив, Крайбрежна Странджа и целия Меден рид на югоизток, равнините и  двете езера: Мандренско и Бургаско на югозапад и север. Така се усеща силата на свещеното място на тракийските богове / трак. Олимп/.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.