Тракийско светилище ІV-ІІІв. Пр. Христа, Бургас, кв.Банево

г.Бургас, Кв. Банево, Локализира се на височина, наречена „Манастир тепе” до вилната зона в околностите на кв.Банево, на 300 м източно от разклона  за с.Изворище.

Тракийско светилище ІV-ІІІв. Пр. Христа, Бургас, кв.Банево

История

То е било резиденция на местния тракийски владетел, който според древните традиции е и главен жрец. Запазени са каменните стени на укреплението, ограждащи площ от  около 400 кв. м и квадратна кула, която охранявала входа. Вътре в централната част е запазен олтарния камък, където са извършвани дароприношения с малки глинени фигурки на тракийски божества, съдове с вино и плодове.

Опазване

Има необходимост от консервация и реставрация, ограждане и охрана. Информационни табели и създаване на подходяща инфраструктура за достъп. Светилището има пряка връзка с Акве Калиде през дерето на Баневската река – около 1,5km от Мин. бани през горския парк.
Визуализация на план на града с реконструкция на археолог. обекти.  
Може да се възпроизведе ритуала на възлияния и дароприношения със сувенирни копия на откритите фигурки, които са в археологическата експозиция в Бургас.
Водачи, беседи на различни езици.

Описание на мястото

Трак.светилище/ІV -ІІІв. преди Хр./ е археологическа културна ценност от национално значение. То е разположено на малък хълм, от който се вижда резервата Атанасовско езеро – има пряк път до него  по дерето /канала/ около 2 км.
Извършени са археологически проучвания през 1987-90 г.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.