Акве калиде – Термополис

г.Бургас, Кв. Ветрен, Локализира се на 15 км северно от изхода на Бургас до главен път Е871. Обектът е в регулация, има достъпна инфраструктура.

Акве калиде – Термополис

История

Античен и средновековен град „Акве калиде – Термополис” възникнал около топлите минерални извори още в тракийско време в І-во хилядолетие преди Христа. Тук било най-почитаното в древността Светилище на трите нимфи, покровителки на здравеносната сила на мин. извори. В нач. на ІІ в. римският император Траян построил големи Терми (thermae) и пътна станция нар. Акве калиде/ гореща вода/. Те станали много известни в цялата империя и през VІ в. императорът на  Византия Юстиниян Велики изградил голяма крепост, за да ги защитава от нашественици.
Крепостта, нар. Термополис била известна и през следващите векове, когато е в границите на Българската държава.
Върху съдба на Термополис силно повлияли събитията, свързани със създаването на Латинска империя през 1204 г. след превземането на Константинопол от рицарите кръстоносци и последвалите войни с българския цар Калоян. След пленяването и смъртта на латинския император Балдуин Фландърски в българската столица Царевград Търнов, неговият брат Хенри ІІ предприел наказателен военен поход срещу българските градове на юг от Балкана през зимата на 1206 г. След превземането на Адрианопол/Одрин/ и Аркадиопол/Лозенград/, латинските рицари се настанили в топлите бани на Терма , наричан от рицаря Вилардуен “Ла Ферме”. След три дни престой и лечение в топлите бани, които латинските рицари признават за “най-хубавите в целия свят”, императорът Хенри ІІ заповядал да изгорят града.
Термите били полуразрушени, но лечебният център пак се използвал от хората. През 1563 г. върху част от старите римски терми султан Сюлейман І Великолепни заповядал да бъде изградена нова баня като благодарност за излекуваната подагра.
От 2008 г. в „Акве калиде” се провеждат редовни археологически проучвания. Разкриват се древните постройки на термите, обществени сгради, църква VІ-ХІІІ в., Юстинияновата крепостна стена, тракийски некропол и светилище.
През 2012г. започва програма за проектиране на реставрация и социализация с цел експониране на културните ценности и създаване на инфраструктура за достъп до археол. паметник.

Опазване

Визуализация на план на града с реконструкция на археолог. обекти.  
Създаване на граници и режими за използване на отделните зони на резервата „Акве Калиде” с обща площ 36 дка съгласно Закона за културното наследство. Реставрация и консервация на недвижимите културни ценности, регламенти за достъпа / зони, пътеки, ограждения, информационни табели. Реставрация и интегриране на банята от ХVІ в. – единственият запазен паметник на ранно-османската архитектура по Черноморието. Създаване на посетителски център с мултифункционални зали и музей. Електронна карта на маркирани на терен маршрути. Прожекции и аудио екскурзоводи (гайдпорт) на различни езици.
Фестивал на природо-лечението с демонстрации на древни лечебни практики с мин. вода, кал и луга от Атанасовското езеро.

Описание на мястото

На 15 км от Бургас, между кварталите Ветрен и Банево. Част от природния парк Минерални Бани. До археологическия резерват се намира балнео санаториум и чешми с минерална вода.
Археологическият резерват се състои от античните и средновековни терми, християнският храм, крепостната стена и др. съоръжения към укрепителната система, тракийска гробница и др. паметници.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.