Антично и средновековно пристанище и градска крепост, Сарафово

гр. Бургас, Кв. Сарафово, локализира се на морския бряг на около 1,5 км по главен път за Бургас–Варна E87.

Антично и средновековно пристанище и градска крепост, Сарафово

История

Античното и средновековно пристанище и градска крепост се датират в ІV – VІ век.
В морето, от сушата и под водата се наблюдават запазени части от антична крайбрежна улица, сгради и др. архитектурни обекти.
При новите проучвания е разкрит и християнски параклис от 6-11 в.

Опазване

Статут – археологическа културна ценност от национално значение. Заема около 600 кв.м. През 2012 г. са планирани спасителни археологически проучвания за разкриване, реставрация и експониране на откритите недвижими ценности.
След приключване на дейностите по проучване и експониране, ограждане с перила, маркиране на пътеки край брега с перила, изграждане на дървени / подвижни скари за наблюдателни площадки, възстановяване на стария кей в морето, от който да се наблюдават на сушата и под вода: запазените части от антична крайбрежна улица, сгради и др. архитектурни обекти.

Описание на мястото

Чудесни условия за наблюдения с телескоп на отсрещния бряг, нос Форос и Бургас.
Може да се организират подводни наблюдения и водолазна разходка по потъналия кей. По пешеходен маршрут  покрай брега може да се наблюдават праисторически вкаменелости на древни животински видове.
Предлагане на беседи на български и чужди езици.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.