ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА”

Това е една от най-живописните местности на Странджа, разположена близо до село Младежко, което се намира на 7 км западно от главния път Бургас – Малко Търново, на 50 км от гр. Бургас и на 32 км от гр. Малко Търново. Природната забележителност е разположена и в землището на с. Близнак (Община Малко Търново).
Координати: 42°09’07.41” С, 27°21’27.08” И, 247 м н.в.

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА”

Опазване

Природна забележителност „ПЕЩЕРИ И ИЗВОРИ НА РЕКА МЛАДЕЖКА” с площ 24.35 ха обхваща силно разсечен карст с няколко пещери и карстови извори в м. Калето край с. Младежко.
Документи за обявяване: Заповед №РД-930 от 28.12.2007
Цели на обявяване: Опазване на забележителни скални образувания, пещери и извори.
Режим на дейности:
1.Забранява се всякакво строителство;
2.Забранява се промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята;
3.Забранява се бивакуване и лагеруване;
4.Забранява се търсене и проучване за подземни богатства и разкриване на кариери;
5.Забранява се извеждане на сечи, с изключение на санитарни;
6.Забранява се промяна на естествения характер на речното корито;
7.Забранява се паша на домашни животни;
8.Забранява се всякаква форма на увреждане на скалните образувания;
9.Забранява се интродукция на неместни растителни и животински видове.

Описание на мястото

Природната забележителност „Пещерите и изворите на река Младежка” се намира до едно от най-малките села в Странджа – с.Младежко. От селото до изворите на реката има живописен и лек пешеходен маршрут от около 1 км като през цялото време се върви по поречието й. Надвисналите над бистрата река дървета, стръмните скали, бликащите извори и множеството пещери правят мястото любимо за много туристи.
Над изворите се намират останките от най-голямата рановизантийска крепост в Странджа - Голямото кале. В целия район има 19 пещери като най-дългата от тях е Калето - 302 метра, а най-късата – Кошарата - 9 метра. Много извести са още пещерите Леярниците, Брежанка, които са използвани още от най-далечни времена.
Река Младежка е дълга около 40 км. Влива се в река Велека близо до Тракийски лагер, под Петрова нива. Старото й име е Кармълък, което в превод значи Тъмна река. Така се е наричало и самото село до 50-те години на миналия век, когато е преименувано на Младежко, заради младежите, които са изграждали пътя по реката. От него има останали 6 моста като само 2 от тях са възстановени наскоро, а останалите са срутени. В бистрите води на река Младежка може да се лови пъстърва. Множеството пещери при изворите на реката се обитават от многочислени колонии на прилепи, с голям брой ценни видове. Странджа е важно място за опазване на прилепите в България – тук са установени 24 от всички 33 вида за страната. Сред скалите западно от селото доскоро гнездеше египетски лешояд - все по-рядък вид за страната и Европа, който обаче въпреки 96
подхранванията, извършвани от природозащитниците в последните години не е наблюдаван.
Близо до селото и до реката са изградени басейни, в които студената вода на карстов извор се използва от почитателите на нетрадиционната медицина за лечение на болести на нервната система и сърдечносъдови заболявания най-вече през август месец. Славата на вировете с лековита вода се носела още по турско време. Говорело се, че тя помага на хора и животни. Ако някой стопанин успеел да излекува с нея стадото си, то непременно дарявал на местните едно животно.

Местността Голямото кале е на 1 км западно от село Младежко и там са открити останки на най-голямата ранновизантийска крепост в Странджа. В центъра й се намира пещерата Калето, в която е открита керамика от късното Средновековие (ХІІ–ХІV век). При разкопките в крепостта са намерени материали от късната античност и доказателства, че нейното съществуване може да се свърже с развитието на металургията в региона.
Районът е особено живописен тъй като е заграден от каньоните на реките Близнашка и Евренозовска. До забележителностите се стига чрез мрежа от маркирани пътеки, част от действащи пешеходни и смесени маршрути. Съвсем скоро Дирекцията на Природен парк Странджа изгради нов атрактивен кръгов маршрут с. Младежко – изворите на река Младежка – Калето – Евренозово – с. Младежко с дължина 15 км, по който са изградени голям заслон, мостове над реката, наблюдателна кула и платформа и др. Наблюдателна кула и интересен дървен замък в района на Калето дават възможност за панорамни наблюдения в района и за истинска наслада от красивите гледки наоколо.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.