ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ И ИСТОРИЧЕСКА МЕСТНОСТ „ПÉТРОВА НИВА”

Намира се в Природен парк Странджа, в близост до с. Стоилово и с. Звездец и на 32 км от гр. Малко Търново.
Координати: 42°03’40.65” С, 27°31’48.98” И, 237 м н.в.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ И ИСТОРИЧЕСКА МЕСТНОСТ „ПÉТРОВА НИВА”

Опазване

Защитена местност „Петрова нива” (с площ от 250 ха) е обявена е с цел опазване на характерния ландшафт, местообитания на редки видове птици и застрашени растителни видове.
Документи за обявяване: Заповед №2344 от 26.05.1971, Прекатегоризация със Заповед №РД-309 от 31.03.2003.
Режим на дейности:

  1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни с оглед подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите.
  2. Забранява се пашата на домашния добитък през всяко време.
  3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка около тях.

Припокриване: Природен парк: СТРАНДЖА и ЗЗ по директивата за птиците: Странджа
В южната й част до склоновете, спускащи се към р. Велека, е разположен едноименният мемориален комплекс на Преображенци. Местността Пéтрова нива е обект от национално значение.

Описание на мястото

Местността Пéтрова нива се намира в близост до с. Стоилово и с. Звездец. През 1903 г. на това място Вътрешната македоно-одринска революционна организация взима решение за обявяване на Преображенското въстание в подкрепа на избухналото в Македония Илинденско въстание. На 18 срещу 19 август 1903, точно на Петрова нива е обявено новото въстание за присъединяване на Странджа, Одринска и Беломорска Тракия към свободна България. Провъзгласява се Странджанската Република. Въстанието няма никакви шансове за успех. Непокорните са зле въоръжени, огромната турска войска е съвсем наблизо и е готова да ги смаже, но духът и жаждата за свобода надделяват над разума. След 26 дни бунтът е удавен в кръв - 26 села са изгорени, избитите са хиляди. Три четвърти от населението на Странджа бяга.

Местността представлява издигнато широко, равно поле, разположено над меандрите на река Велека и река Младежка. Леснодостъпно е единствено от запад откъм с.Звездец и всъщност и днес достъпът е от пътя Бургас – Малко Търново (веднага след с.Звездец) където има добре обозначено разклонение и 11 км асфалтов, тесен път, който води до местността.

Издигнатият през 50-те години на 20 век монумент е възхвала на подвига на българите по време на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. и на борбите им за свобода. Преди това тук е имало скромен параклис. Паметникът е дело на двама архитекти – Михаил Соколовски и Евгений Зидаров, които използват местен камък за обелиска. В него са зазидани костите на Георги Кондолов (водача на Преображенското въстание).

След построяването на паметника тук започват да се събират многолюдни събори и да честват подвига на героите всяка предпоследна събота на месец август. Ежегодно се провежда Национален възпоменателен събор, организиран от Община Малко Търново и Съюза на тракийските дружества в България, в който участват политици, кметове, местни хора, потомци на тракийските бежанци, както и много граждани от цялата страна. В църквата се отслужва заупокойна молитва в памет на загиналите въстаници, пред паметника на Петрова нива се поднасят венци и цветя, а в последните години има и заря. Фолклорен концерт събира самодейни състави не само от района, но и от страната. Обикновено се събират около 5-6 000 човека.

Уредена е музейна експозиция с експонати - снимки, оръжия, документи от освободителните борби на българите от Тракия и Македония, а по повод 100-годишнината от избухването на въстанието през 2003 г. е построен параклис-костница „Св. Петка”.

Мемориалният комплекс, заедно с Историческия музей в М. Търново, е под № 7 в списъка на 100-те национални туристически обекта.

Тук се намира и едно от най-живописните погледни места в Странджа и могат да се наблюдават много вечно зелени видове растения.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.