ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „КАМЕНСКА БЪРЧИНА” (КАМЪКА)

Намира се на около 10 км от Малко Търново, в близост до път 99 за Царево. Известна е и с имената „камъка” и „каменната гъба”.
Координати: 42°00’30.36” С, 27°35’27.65” И; 343 м н.в.

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „КАМЕНСКА БЪРЧИНА” (КАМЪКА)

Опазване

КАМЕНСКА БЪРЧИНА - скално образувание
Категория: Природна забележителност
Площ: 0.2 хектара
Местоположение: Област: Бургас, Община: Малко Търново, Населено място: гр. Малко Търново
Документи за обявяване: Заповед №206 от 23.03.1981 г.
Цели на обявяване: Забележителни геоложки обекти
Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата
2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства
3. Забранява се късането или изкореняването на растенията
4. Забранява се пашата на домашни животни
5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата
6. Забранява се безконтролното посещение на пещерите
7. Забранява се повреждането на пещерните образувания по какъвто и да било начин
8. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
9. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни
10. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на природната забележителност
Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: СТРАНДЖА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа

Описание на мястото

Обявена е през 1981 година с цел опазване на забележителни скални образувания. Представлява древно тракийско светилище, където преди 2 500 години траките посрещали изгрева на Бога Слънце и изпълнявали своите ритуали.
Любимо място на туристите в Странджа. Лесно достъпно от пътя, следва леко изкачване (около 15 мин) до скалните формирования.
Провирането за здраве и пречистване от грехове през дупката на голямата каменна гъба, винаги носи приятни емоции и е истинско забавление за посетителите. За разлика от трудното (тясно и високо) провирало на Св.Марина, това на Каменска бърчина е лесно и няма опасност от нараняване.

ТРАКИЙСКО СКАЛНО СВЕТИЛИЩЕ В М. КАМЕНСКА БЪРЧИНА
На диалект името означава каменно възвишение. Както в много култури, така и в тракийската цивилизация, камъкът символизира божествената власт, трайното и непреходното. Светилището представлява комплекс от интересни образувания на редки за Странджа конгломератни скали сред впечатляващи панорамни гледки. Една от скалите е с форма на гъба, в чиято основата има тесен процеп, „провирало”, за който се вярва, че успешно пролазилият през него човек по символно-магичен начин се избавя от болести и беди и ще бъде здрав през цялата година. Върху друга скала, на високо, целодневно огрявано от слънцето място, са издълбани „соларни кръгове”, свързвани със слънчевия култ и бог Аполон. Кръгли жертвеници, издълбани почти навсякъде по скалите, са били използвани за приготвяне на „свещено вино” и за извършване на жертвоприношения чрез възлияние на течности (вода, мляко, вино, кръв).
Археоастрономическите изследвания сочат, че от 2500 г. пр.Хр. на това място в деня на лятното слънцестоене е наблюдаван изгрева на Бога-Слънце и са извършвани ритуали, важни за орфическата религиозно-философска система на древните траки.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.