МЕСТНОСТ СВ. ИЛИЯ КРАЙ СЕЛО КОСТИ

Местността се намира на 2 км на запад от село Кости. Върви се по черен път.
Координати: 42°03’30.94” С, 27°45’48.84” И; 35 м н.в.

МЕСТНОСТ СВ. ИЛИЯ КРАЙ СЕЛО КОСТИ

Опазване

До скоро местността Св.Илия имаше статут на защитена с категорията природна забележителност, обявена през 1974 г. Понастоящем не фигурира в Регистъра на защитените територии в България с някакъв собствен статут. Част е от природен парк „Странджа” и от защитена зона „Странджа” по Директивата за птиците от Европейската мрежа Натура 2000.

Описание на мястото

До местността се стига пеша от селото за около 30 мин. Посоката е запад в близост до р. Велека. Величествени са 14-те вековни странджански дъба (лъжници), намиращи се в култовата кория. Сред тях е сгушен малкият параклис с аязма „Св. Илия”.
До тях има изграден заслон за пикник.
До местността може да се стигне и по приятен пешеходен маршрут, тръгващ от село Българи, минаващ през Гóсподьовата диря.


Други природни обекти:
В района на село Кости се намира най-старият български РЕЗЕРВАТ „СИЛКОСИЯ”, но и още няколко ценни природни територии.
42°05’21.46” С, 27°45’09.27” И 289 м н.в.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ГОРНА ЕЛЕНИЦА” (площ 91.1 ха). Това е буферната зона на резерват „Силкосия”, обявена за защитена територия през 2007 г. след последната прекатгоризация.
42°05’21.46” С, 27°45’09.27” И; 289 м н.в.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ПИРЕН (Erica arborea)” (22.39 ха)
Обявена е през 1973 г. Намира се в м. Дядо Вълчо на 4 км североизточно от Кости. Каменистите му припеци опазват най-представителното находище на формации от пирен и други редки храсти и треви. Пиренът е вечнозелен реликтен храст (съхранен от минали геологични епохи). За България той се среща единствено в Странджа. Местността е много атрактивна с откриващите се изгледи към хълмовете на цяла Странджа. Лесно достъпна, в близост да резерват „Силкосия”.

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „КЪЛКАТА”
(Бухала) (18.9 ха)
Обявена е през 1989 г. Намира се в югоизточна посока непосредствено до селото и река Велека. Обявена е с цел опазване гнездото на двойка бухали. По тази причина защитената местност е популярна и като „Бухала”.

ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „МАХАРАТА”, местност Сарпия
Обявена е през 1973 г. Включва пещерата Махарата заедно с впечатляваща около нея запазена дъбова гора. Счита, се че тя е най-голямата пещера в Странджа. Слабо проучена. Една от легендите за нея гласи, че скрита галерия от нея минава под р. Резовска и навлиза в Турция.
Пещерите в Странджа не са пригодени за посетители.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.