ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ „ВЕЛЬОВ ВИР” (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ)

Намира се в непосредствена близост до резерват „Ропотамо”, част от природния комплекс „Ропотамо”.
Координати: 42°17’58.30” С, 27°42’40.11” И 17 м н.в.

ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ „ВЕЛЬОВ ВИР” (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ)

Опазване

ВЕЛЬОВ ВИР (ВОДНИТЕ ЛИЛИИ) (Код в регистъра: 22)
Категория: Поддържан резерват
Площ: 13.6 хектара
Местоположение: Област: Бургас, Община: Приморско, Населено място: гр. Приморско
Документи за обявяване: Заповед №2080 от 24.07.1962
Документи за промяна: Прекатегоризация със Заповед №381 от 15.10.1999
Цели на обявяване: Голямо находище на бяла водна лилия, жълта водна лилия (бърдуче), блатно кокиче, лонгозна гора с преобладание на ясена.
Режим на дейности: До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности:
1. Поддържане на водния режим;
2. Поддържане на популацията на водната лилия;
3. Използване на биологични средства за растителна защита.
Припокриване: ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Ропотамо

Описание на мястото

Резерватът е по-популярен със старото си име – Водните лилии. Обявен е през 1962 година с цел опазване на голямо естествено находище на бяла водна лилия, жълта водна лилия/роза (бърдуче), блатно кокиче и ясенова гора с типичен лонгозен характер. През 1999 година е прекатегоризиран в поддържан резерват. Площта на поддържания резерват е 13.6 ха, като той обхваща част от старото корито на река Ропотамо. Пътят за блатото Вельов вир минава под сенчест тунел от дървета и увивни растения. Влиза се по специално направен дървен мост. Пешеходният достъп до резервата е един от утвърдените със Заподев на МОСВ туристически маршрути в района на резерват „Ропотамо”. Пътеката е отклонение на основния път Бургас – Приморско, малко преди моста на река Ропотамо.
Другият достъп до резервата е с комбинран маршрут – с лодка и пешеходен. Разходката с лодка е по горното течение на реката и е с продължителност 20 мин в едната посока. Следва кратък пешеходен преход до Вельов вир.
Бърдучето (жълта водна лилия/роза) (Nuphar lutea) е водно растение. Видът е включен в Червената книга на България (1985) в категорията „рядък”, защитен е от Закона за биологичното разнообраие и Закона за лечебните растения. В новия Червен списък на България е вписан в категорията „застрашен”. В Бургаска област се среща в резерватите „Вельов вир” и „Ропотамо”, както и по река Велека в защитената местност „Устие на река Велека”.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.