БАКАРЛЪКА (МЕДНИ РИД)

Координати: 42°23’53.28” С и 27°36’32.32” И, 355 м н.в.
Бакърлъка попада в община Созопол, с. Равадиново. Намира се на около 10–15 км от град Созопол и до там може да се стигне по добре маркирани пътеки и по асфалтов път. С кола се минава през село Росен. От Бургас е на 20 км в посока югозапад. Единият вариант да се стигне до там е тръгвайки за Созопол да се свие вдясно от местността Отманли при хижа „Странджа”, а другия е през село Атия, което се намира вдясно от Военноморска база „Бургас”.

БАКАРЛЪКА (МЕДНИ РИД)

Опазване

Защитена местност „БАКЪРЛЪКА” има площ едва 7.2 хектара
Документи за обявяване: Заповед №РД-1096 от 15.10.2004
Цели на обявяване: Опазване на естествено местообитание на хагерово лале и съобщества на други защитени и редки растителни видове, забележителен ландшафт и скали;
Режим на дейности:
1. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, които водят до промяна и унищожаване на ландшафта или водния режим на местността;
2. Забранява се бране на диви цветя, събиране на билки, кастрене, чупене на клони и увреждане на дърветата;
3. Забранява се извеждане на сечи, освен санитарни и огледни;
4. Забранява се провеждане на горскостопански мероприятия през периода 1 февруари - 30 юли;
5. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове;
6. Забранява се паша на домашни животни;
Припокриване: ЗЗ по директивата за птиците: Бакърлъка

На територията на Бакърлъка са установени 172 вида птици, от които 43 са включени в Червената книга на България, според данни на Българско дружество за защита на птиците. Тук се среща в естествената му среда и така нареченото тракийско лале или хагерово лале, което е сред защитените растителни видове в България. Често срещан обитател на местността е и шипобедрената костенурка или още „гръцка костенурка”.

Описание на мястото

Бакърлъка всъщност официално се нарича Медни рид, но въпреки че промяната на името е направена преди повече от 70 години и до днес продължава да е по-популярно със старото си име. Както показва и името – мястото е богато на медни руди и дори определено количество сребро. Извличането на рудата от земята е започнало през второто хилядолетие преди новата ера и е продължило до края на 20 век, когато добиването е станало прекалено скъпо и мините са били затворени. Мина „Росен” е функционирала тук от 1945 до 1995 г.
Меден рид представлява отдалечен планински хълм, който обгражда като арка по-ниските хълмове и равнини около гр.Созопол. Ридът е дълъг около 18 километра и широк 3 километра и има продълговата форма успоредна на Черноморското крайбрежие. На север ридът започва от южната страна на Бургаския залив срещу остров Св. Анастасия, а от юг река Ропотамо отделя Бакърлъка от Узунджа баир. От Бакърлъка извира Росенската река, която отделя рида от Росен баир. От източна страна на Бакърлъка е село Равадиново, а от западна селата Росен и Веселие.
По всички върхове на рида - от север на юг Атия, Бакърлък, Лободово кале, Малкото кале, има останки от тракийски крепости, градени от ломен камък без спойка. Не са достатъчно проучени, разкопки са правени единствено на Малкото кале през седемдесетте години.
Когато първите преселници от Милет пристигат през 7 век преди новата ера, опитват да се заселят тук, но откриват че регионът не е много удобен и се преместват в Созопол. Все пак някои от преселниците остават по тези места, за което свидетелстват откритите в основите на крепостта по време на разкопки предмети от 6 век пр.н.е. – върхове от стрели, монети и древна статуя на млад мъж. Атия съществува и сега като малко селище. Днес крепостта не може да се посещава, защото попада в територията на военната база.
Меден рид представлява естествена гора, която някога е защитавала равнините около Созопол от потенциални инвазии откъм сушата. Тракийците изключително много са уважавали гората и допълнително са укрепили тази естествена крепост. Основно са дъбови гори, които са били използвани активно, но все още ридът е гъсто залесен.
Със своите 375 метра височина връх Бакърлъка (от турски „бакър” – меден) представлява последната, най-източна част на Странджа планина. Връх Бакърлъка, и по-скоро източният му склон, е изключително подходящ за скално и пещерно катерене.
В най-високата част на върха се намира крепостта „Бакърлъка”. Тя е построена от големи стари, ронливи камъни, подредени един над друг без използването на каквато и да е спойка. Крепостта обхваща приблизително площ от 4 дка около върха. Тя предлага невероятна гледка към Бургаския залив, Созополския залив и островите, полуостровите и полетата в близост до Созопол, а при добра видимост може да се наблюдава крайбрежието от нос Емине до Приморско.
В района лесно могат да бъдат видени долмени – древни тракийски гробове, изградени от огромни каменни блокове, всеки от които с тегло 1-2 тона. Все още не са правени разкопки в местността, затова е трудно да се определи с точност за какво са служили останалите стари сгради открити наблизо. Предполага се, че в дъбовите гори, близо до Бакърлъка е съществувало голямо Тракийско селище. По-късно това селище е станало част от територията на Аполония. Като потвърждение на теорията за съществуване на поселище наблизо са открити големи количества тиня (под формата на над 150 000 тона остатъци от рудодобив). Методите на добив на руда обаче явно са били много стари и несъвършени, но независимо от това обаче мястото е осигурявало големи количества метал за древните тракийци и за Аполония. Металът основно е бил използван за изработването на статуи за украса в храма на Аполон, а също и за статуи на изтъкнатите жители на селището.
Бакърлъка е атрактивна туристическа дестинация, заради прекрасната природа в комбинация с мистерията на древната крепост и поселище. Местността е особено красива в началото на пролетта, когато люлякът и липовите дървета започват да цъфтят и изпълват старите дъбови гори с великолепен аромат, както и когато могат да се видят редките видове лалета, заради които е обявена защитената местност.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.