ЛАЛЕ БАИР КРАЙ БУРГАС (ХЪЛМЪТ НА ЛЮБОВТА)

42°25’27.18” С, 27°27’21.66” И, 88 м н.в. Местността Келеман - Лале баир.
Намира се по пътя от Бургас, ж.к. Меден рудник към с.Твърдица, след язовирната стена на 300 м вляво започва черен път, който води към върха.
Достъпно е със собствен транспорт (подходящо е да се спре в началото на пътя и да се направи кратка 15 минутна разходка) или с обществен автобус до Твърдица и от там пеша (около 30 мин).

ЛАЛЕ БАИР КРАЙ БУРГАС (ХЪЛМЪТ НА ЛЮБОВТА)

Опазване

Това е чудесно погледно място с изглед към Бургас и комплексът от влажни зони Мандра-Пода (Рамсарско място с национално и международно значение). Открива красива панорама и е подходящо за семеен отдих. Самата територия няма природозащитен статут, но такъв имат местата, които се наблюдават от Лале баир – защитена местност „Пода”, защитена местност „Узунгерен”, защитена зона комплекс „Мандра – Пода” и по-далечното езеро Вая, което също е защитена зона, а западната му част е и защитена местност.

Описание на мястото

Разкрива чудесна гледка към Пода, Мандра, Черно море, Бургас и Крайморие.
Предстои да бъде изградена пикник зона и да бъдат монтирани информационни табели и кошчета за отпадъци по проект „Живот за Бургаските езера” на БДЗП. Предлага възможност за кратка разходка от края на асфалтовия път до върха на хълма, достатъчно място за игри на открито и за пикник. Още този сезон се надяваме да се превърне в притегателно за бургазлии място за посещение (до този момент се е използвало само от влюбени двойки – оттам идва и името му, както и от ловци).

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.