ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ "УСТИЕ НА РЕКА ИЗВОРСКА"

Координати: 42°24’07.0” С, 27°26’24.2” И

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ "УСТИЕ НА РЕКА ИЗВОРСКА"

Опазване

Защитена местност „УСТИЕ НА РЕКА ИЗВОРСКА” има площ: 151.0 хектара и се намира в землището на с. Димчево, с. Твърдица (община Бургас) и с. Извор (Община Созопол).
Документи за обявяване: Заповед №170 от 16.02.1990
Цели на обявяване: Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици.
Режим на дейности:
1. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата, събиране на яйцата на малките им;
2. Забранява се ловуването;
3. Забранява се риболова;
4. Забраняват се сечи освен санитарни;
5. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим;
6. Забранява се пашата на домашни животни;
Припокриване: ЗЗ по директивата за птиците: Мандра - Пода

Описание на мястото

Интересна територия, която заслужава да бъде посетена както от природолюбители, така и от гражданите на Бургас. Леснодостъпно място, до което може да се стигне с личен автомобил и с обществен транспорт до с. Твърдица или Димчево и оттам пеша (около 30 мин.). Река Изворска се влива с красиво устие в язовир Мандра, а навътре продължава към горска територия. За нея отговаря Държавно горско стопанство „Бургас”.
В района на защитената местност могат да се наблюдават много редки видове птици – чапли, лебеди, корморани, пеликани и други. Реката е богата на риба и въпреки забраната за риболов в ЗМ, често бреговете са плътно заети от бракониери.
Съвсем скоро в рамките на проект „Живот за Бургаските езера” на БДЗП предстои да се изгради пикник зона с дървена конструкция близо до паркинга на брега на язовир Мандра, за да се направи района привлекателен за семейни посещения.

Маршрути към този обект

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.