За контакти

Община Бургас
ул. Александровска 26
Бургас, България
www.burgas.bg

Община Къркларели
Телефон : 0 288 214 51 55
Факс : 0 288 214 42 63
обл. Къркларели, Република Турция

Проект: "Зелени коридори" - популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и Къркларели. Договор Ref №: РД-02-29-173/01.07.11

Този интернет сайт е изготвен със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Турция. Съдържанието на публикациите са отговорност единствено на Община Бургас и по никакъв начин не отразява възгледите на Европейския съюз или от управляващия орган на програмата.