SLİVAROVO KÖYÜ

Köy yakınlığında bulunan Реzоvska Nehir Ağzına yürüyüş gezisi

Istranca Doğa Parkı kapsamında, 99 ana yoldan Malko Tırnovo-Tsarevo yönünde 12 km mesafede, Malko Tırnovo şehrinden 17 km, Burgas şehrinden 92 km mesafede bulunur. 

Bir zamanlar sınır bariyerinin bulunduğu yerin arkasında kalan ve ulaşımı asfalt yoldan sağlanmayan tek Istranca köyüdür. Köye giden yol sapağı 99 No lu yoldan sapar ve toprak yoludur.

Koordinatlar: 41°58’04.49” K, 27°39’52.56” D, denizüstü yüksekliği 300 m.

SLİVAROVO KÖYÜ

TARİHÇESİ

Tümsek biçiminde Trak nekropolleri, metalurjik faaliyet izleri, trak ve geç antik çağlarına ait kale kalıntıları, kayalara oyularak işlenen 10-15 cm çapındaki daireleriyle Vetralova Polyana yöresinde bulunan trak kaya kenti, bu yerde eski çağa ait bir köy bulunduğunu işaret etmektedir. Büyük bir ihtimalle burası, Güneş Tanrısı Helios’a ihtiram edilen trak sığınağıdır.  Köyün bölgesinde altın çalışmaları bulunmuştur. Bazı yerlerde dibinde altın içeren kum izleri taşıyan sapsız cam bardaklar bulunmuştur.

Şu an bulunduğu yere XVII. yüzyılda kurulmuştur. Köy halkı tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamıştır – çoğunlukla koyun, keçi, domuz, boğa ve sığır yetiştirmiştir. Preobrazeni Ayaklanmasında köy halkı çok etkindir. Ayaklanmayı yönetenler ve katılımcılar için çok önemli bir konumdur ve kod adı Oryahovo dur. 

YERİN TANITIMI

Slivarovo köyü, Istranca Doğa Parkında nüfüz açısından en küçük köydür – 01.02.2011 verilerine göre sadece 11 kişi.

Köyün eski ismi Kladara dır – muhtemelen Istranca’da kullanılan ve nehir akıntısından giden eski kalın ağaç anlamına gelen “klada” kelimesinden üremiştir.  Bu eski ağaç nehrin dar kesiminde iki kıyı arasına sıkışır ve bir köprü işlevini görür. 1951. yılında köy Slivarovo ismini almıştır.

Dağın yıllanmış bakir ormanları arasına, Rezovska Nehrinin üstüne yerleşmiştir.

Bir zamanlar sınır bariyerlerinin bulunduğu yerin arkasında kaldığı için köy terkedilmiştir ve evler yıkılmaya başlamıştır. XIX. yüzyıla ait tipik Istranca mimarisini temsil eden ve halen muhafaza edilen birkaç ev bu yere eşsiz bir Rezerv özelliğini kazandırmıştır.

Slivarovo köyünün güney kısmı, Rezovska Nehrinin derin vadisine bakan görkemli bir manzaraya açılır. Bu vadide Saponaria stranjensis isimli Istranca bitki endemitinin az sayıdaki yayılım alanlarından biri  bulunur. Köyün etrafını çevreleyen çayırlar, göç döneminde büyük leylek sürülerinin dinlenmek ve yemek için durakladıkları alanlardır.  

 

“ST. PANTELEYMON” KİLİSESİ

XIX. yüzyılın ikinci yarısında, eski bir kilisenin temelleri üzerine inşa edilmiştir. Mimari planına göre üç gemili bir bazilikadır, bayanlar için ayrı bir kısım ve açık bir antresi vardır. Bir zamanlar Tryavna, Kırklareli ve Istrancalı ikona ressamlarının eserleri olan ikonalardan günümüzde kilisede sadece bir tane kalmıştır. Çan kulesinin tabanı taştan yapılmıştır, üst kısmı ise ahşap yapımıdır.

 

TRAK GÜMÜŞ PARALARI (TETRADRAHMA) HAZİNESİ

Slivarovo bölgesinde, Rezovska nehrinin sol kıyısında Trak kalesi kalıntıları vardır. Burada Trak tetradrahma paralarından oluşan bir hazine bulunmuştur, aralarında Bizye kralı Kotis’e ait nadide bir tetradrahma parası bulunmuştur, bu para üzerinde “Kotis’in mührü” diye bir yazı vardır. Bu paralardan iki tanesi Burgas Arkeolojik Müzesinde muhafaza edilir.

 

Köyün çevresinde ziyaret edilebilecek diğer yerler, köyün güney kıyısında Noviya İris yöresinde bulunan “St. Panteleymon”  ve köyün 1 km güneydoğusunda kalan “St. Georgi” ikonostasları, „St. Bogoroditsa (Meryem Ana)” kilisesi ve köyün 1.5 km güneyinde Şafaritsa yöresinde bulunan “St. Mina”  “odarçe” denilen ahşap (sehpa) yapılarıdır.

Istranca’nın en ilginç turistik güzergahlarından biri Slivarovo köyünden başlar: St. Marina Mağarası-Sığınağına, Vlahov Dol yöresinde bulunan büyük Ayazmaya ve Kutsal Trak yöresi İndipasha’ya giden hac rotaları buradan başlar.

Köyün bölgesinde, ayı üzümü ve ormangüllerinin bulunduğu eski kayın ormanları, macar meşesi, sapsız meşe ve avrupa kayını orman formasyonları ile kaplı Korunan Alan “Rudenovo” ve “Uzunbucak” Biyosfer Rezervi bulunur.

 

UZUNBUCAK REZERVİ (2581.5 ha )

1956. yılında  ilam edilmiştir ve Istranca’nın en büyük ve gösterişli Rezervidir. Türkiye ile olan sınırımızda bulunur ve tamamı sınır bariyerinin öte tarafında kalır. Rezerv ilam edilirken Uzunbucak adıyla kurulmuştur, daha sonra (sosyalizm döneminde) bilimsel literatürde “Lopuşna” adı verilmiştir.  

Rezervin topoğrafyası dağsaldır ve çeşitli coğrafik şekilleri, toprak ve kaya tipleri dahil eder. Denizüstü yüksekliği, Lopuşnitsa Irmağının Rezovska Nehrine döküldüğü yerde 25 m ila batı kısımda 282 m arasında değişir.

Rezovska Nehrinin sol kıyısında bulunan kayalık ve sarp yamaçlar, andezit, riyolit, kalker kayalarındaki mağaralar ve ilginç kaya şekilleri ile süslenmiştir. Derin derelerde en çok rastlanan kaya tipi, büyük derinliklere dayanıksız olan arduvazdır (kayağan taşı), bu da büyük heyelanlara neden olmuştur. Yamacı kesen orman yolları da bu süreci tetiklemiştir.  

Uzunbucak Rezervi, tamamen orman ağaçları ve çalılıklarıyla kaplı tipik bir orman rezervidir. Meşe ormanları baskındır (%60), ancak ormangülleri ile kaplı büyük alanlar içeren kayın formasyonu (%35) da çok etkileyicidir. Parkın diğer bölgelerinde az rastlanan, alan açısından en büyük yaşlı birincil kayın ormanları ve karışık kayın-meşe ormanları burada bulunur. Düzleşmiş dağ sırtlarında yerleşen, yaşları 200 yılı aşan karışık macar meşesi-sapsız meşe ormanları çok değerlidir. Ağaçların yüksekliği 30-35 m ve çapı 1 metrenin üstündedir. Bu ağaçların bazıları XIX. yüzyılın sonunda, Osmanlı hakimiyeti altındayken mangal kömürü üretimi için kesilmiştir. Rezervde ormangülü gibi yaprak dökmeyen çalı formasyonları bulunan ormanlar tipiktir. Burada sık rastlanan nadide ve koruma altında bulunan bitkiler taflan, kolhit çoban püskülü, ateş dikeni, ayı üzümü, büyük çiçekli binbirdelik otu, kedi otu, geyik dili ve sair bitki türleridir.  

Sürüngenler arasında oluklu kertenkele, ince parmaklı keler, çukurbaşlı yılan ve ev yılanı, memelilerden de  yaban domuzu, karaca, geyik, tilki, çakal, yaban kedisi ve kurtlara rastlanır.  

Geçtiğimiz yüzyılın 30-lu yıllarında burada vaşak da varmış,  ancak insanların Istranca’nın içine nüfuz etmesiyle bu güzel ve gizemli yırtıcı hayvanın soyu tükenmiştir. 

 

KORUNAN ALAN “RUDENOVO” (15.3 hа)

Slivarovo köyünden doğu yönde, sınır bariyerinin öte tarafında, Rezovska Nehri’nin vadisi üzerinde bulunur. İyi bir şekilde muhafaza edilen yaşlı bir kayın ormanında bulunan ormangülünün doğal sitini korumak amacıyla ilam edilmiştir.

Slivarovo Köy Panayırı St. Panteleymon günü olan 9 Ağustos günü kutlanır.

Slivarovo köyünü ziyaret ederken Sınır Polis yetkilileri kimlik sorgulaması yapar.

Proje: „Yeşil koridorlar – Burgas ve Kırklareli bölgesinde bulunan doğal, kültürel ve tarihi мirası popülerleştirme çalışması”. No РД-02-29-173/01.07.2011.

Türkiye - Bu web sitesi program IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.Yayınların içeriği Belediyesi sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Yönetim Otoritesi görüşlerini yansıtmaz.