BALGARİ KÖYÜ

Tsarevo Belediyesi sınırlarında, Malko Tırnovo’ya giden ana yolda, Tsarevo şehrinden 17 km mesafede bulunur. Denizüstü yüksekliği 300 m.

Koordinatlar: 42°05’15.30” K, 27°43’42.40” D; denizüstü yüksekliği 293 m.

BALGARİ KÖYÜ

TARİHÇESİ

Bu köy hakkındaki en eski yazılı belgiler 1454. yılına aittir, bu da Istranca’nın en eski köylerinden biri olduğunu kanıtlamaktadır. Muhtemelen Birinci Bulgar Çarlığı döneminde  kurulmuştur. Prof. Bojidar Dimitrov’a göre bu köyün halkı, güney sınırımızı savunmak için buraya gelen ilk hanlarla birlikte yerleşen proto-bulgar askerlerinin direk varisleridir. XIX. Yüzyılın sonuna doğru kıyısal Istranca bölgesindeki son Bulgar kalesi olarak kalmıştır. Yöre halkının  geleneksel muhafazakar tutumu, bu muhalif Yunan çevrede Bulgar kimliğinin korunmasına yardımcı olmuştur.

Köyün eski ismi Urgari dir ve yöre halkı tarafından halen eski adıyla anılmaktadır.

Nüfusu:01.02.2011 verilerine göre 68 kişidir.

YERİN TANITIMI

Balgari köyü, etrafı derin vadilerle çevrili yayvan bir dağ sırtında yerleşmiştir.  Istranca Dağının engebeli ve yuvarlak sırtlarına doğru fevkalade bir manzaraya açılır.

Eski zamanlardan muhafaza edilen nestinar ayinleri, St. St. Konstantin ve Helena anısına kutlamalar yapılan 3 Haziranda (eski takvime göre) düzenlenen geleneksel nestinar oyunları ile meşhurdur.  UNESCO nun manevi kültür mirası listesine dahil edilmiştir. Köyün çevresi, muhafaza edilen doğası ve etnografik gelenekleri açısından oldukça etkileyici bir yerdir. Köyün yakınında Bulgaristan’ın ilk Rezervi olan “Silkosia” Rezervi ve bitki tutkunları için adeta bir cennet olan Korunan Alan “Marina Nehri” bulunur. Her yıl Mayıs ayında, Istranca Dağının simgesi olan ve köyün etrafındaki ormanlarda çalı grubu oluşturan ormangülünün izlenebileceği bölgelerden biridir.  Ormangülünün en büyük doğal siti Balgari köyünün etrafında bulunur. Muhtarlık binasında, geçen yüzyılın ortasına ait nestinarlık hakkında eski belgeseller projekte edilen Nestinar Müzesi vardır.   Köy meydanında bulunan “St.st. Konstantin ve Helena” Kilisesi bir kültür anıtıdır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir. 1903. yılında İlinden-Preobrazeni Ayaklanmasında kilise de dahil olmak üzere köyün tamamı yakılmıştır. 1910. yılında yeniden yapılmıştır.

Nestinarlık, eski zamanlardan gelen ve iki aziz St. St. Konstantin ve Helena efsanesi vasıtasıyla Hristiyanlıkla iç içe giren bir putperest ritüelidir. Istranca’da gerçekleşen direk kültürel aktarım ve süreklilik, Trak döneminde uygulanan bu ritüelin ana hatlarıyla günümüze kadar muhafaza edilmesine sebep olmuştur.

Nestinarların kendinden geçerek, nestinar davulunun sesleri altında trans halinde ateş üzerinde dans etmesi Avrupa’da görülmemiş ve benzersiz bir olaydır. Kor ateş üzerinde yanlızca St. Konstantin’in ruhuna teslim olan kişiler dans edebilir. Bu kişiler sağlık ve af duaları eder, bazen de köyün ve dünyanın geleceğine dair kehanette bulunurlar. “Tanrı gücü”nün etkisi altında kutsal boyutların kilitlerini açıp Tanrı ile gerçek bir iletişime girerler.  

Balgari köyünün merkezinde bulunan köy çeşmesinin yanında Konaçeto (Küçük konak) ismini taşıyan Nestinar Tapınağı bulunur. Burası, genellikle nestinarların ateş üzerinde oynamadan önce kendilerinden geçme ve trans haline girme sürecinin gerçekleştiği kutsal yerdir. Nestinar ikonları burada “giydirilir” ve nestinar gösteri yürüyüşü buradan başlayarak “St. Kostadin” kilisesine doğru yola çıkar. St. st. Konstantin ve Helena’yı anma gününde bahçesinde kurban kesilir ve “nestinar kurbanı” hazırlanır. Bütün yıl boyunca kutsal Nestinar Davulu burada muhafaza edilir.

 

Köyün etrafındaki bölgede birkaç küçük kilise bulunur – “St. Kostadin”, “St. Helena”, “St. Troitsa (Kutsal Üçlü)”, “St. Bogoroditsa (Meryem Ana)” ve “St. İliya” Kiliseleri. Nestinar Bayramından sonra köyün ikinci önemli bayramını kutlamak için Balgari köy halkı 28 Ağustosta „St. Bogoroditsa (Meryem Ana)” kilisesine toplanır. 

Mara Şonkova’nın hususi etnografik sergisi turistleirin ilgisini çekmekte ve yerel halkın geçtiğimiz asırlarda sürdükleri yaşam tarzını tanıtmaktadır. Özgün eşya, giysi ve mobilyalar köyün ruhunu korumakta ve geçmişe bir yolculuk sunmaktadır. Sade bir etnografik müze olan eski Istranca evi köyün merkezinde bulunur ve ziyaret etmek isteyenler için ulaşımı kolaydır.

Bu konuya tarifleri

Proje: „Yeşil koridorlar – Burgas ve Kırklareli bölgesinde bulunan doğal, kültürel ve tarihi мirası popülerleştirme çalışması”. No РД-02-29-173/01.07.2011.

Türkiye - Bu web sitesi program IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.Yayınların içeriği Belediyesi sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Yönetim Otoritesi görüşlerini yansıtmaz.