“SİLKOSİA” REZERVİ

Tsarevo Belediyesi, Bılgari ve Kosti köylerinin arazilerinde, Kosti köyünün 2 kmkKuzeyinde bulunur. 99 No lu Tsarevo-Malko Tırnovo ana yolunun Kosti köyüne giden yol sapağı, Rezervin ortasından geçer.

Koordinatlar: 42°05’21.46” K, 27°45’09.27” D, denizüstü yüksekliği 289 m.

“SİLKOSİA” REZERVİ

KORUMA

SİLKOSİA (Kayıt kodu: 1)

Kategori: Rezerv

Yüzölçümü: 389.6 ha

Bulunduğu yer: İl: Burgas, Belediye: Tsarevo, Köy/şehir: Bılgari köyü, Kosti köyü

İlam edildiği belge: 1046 No lu ve 23.07.1931 tarihli Emir;

Değişiklik ilamı:

1. 8455 No lu ve 29.04.1933 tarihli Emir;

2. Bakanlar Kurulunun 13188 No ve 20.09.1934 tarihli Kararnamesi;

Koruma amacı:

1. Meşe ve Avrupa kayını ağaçlarından oluşan karışık geniş yapraklı ormanların ve sadece Istranca Dağına özgü bitkilerin korunması.

Faaliyet düzenlemeleri:

Aşağıda adı geçen faaliyetler dışında Rezerv’de her türlü faaliyet yasaktır: 1. Koruma; 2. Вilimsel amaçlı ziyaretler; 3. Özellikle işaretlenmiş olan patikalardan geçmek ve/veya eğitim amaçlı bu patikalardan geçmek; 4. Bilimsel amaçlarla veya başka yerlerde yetişme/üreme amaçlı tohum, yaban bitkileri ve vahşi hayvanları toplamak – ekosistemlerde dengesizlik yaratmayacak nizam, yöntem, şekil, zaman ve miktarlarda yapılır;  

Yasal statüsü (kısmen veya tamamen):

1. Doğa Parkı: ISTRANCA

2. Kuşlar Direktifi gereği Korunan Bölge: Istranca

YERİN TANITIMI

Meşe ve Avrupa kayını ağaçlarından oluşan karışık geniş yapraklı ormanların ve Avrupa’da başka hiçbir yerde rastlanmayan, sadece Istranca Dağına özgü bitkilerin korunması adına tâ 1933. yılında Rezerv ilan edilmiştir. Bu, Bulgaristan’ın ilk Rezerv ilan edilen bölgesidir ve çok değerli bitki ve hayvan zenginliğine sahiptir. Istranca Doğa Parkının kapsamındadır, yüzölçümü 389.6 ha dır.  

Bulgaristan’da Birinci Dünya Savaşından sonra, Bulgaristan Botanik Teşkilatı ilk defa Rezerv oluşturmak için belirli bir teklif sunmuştur, fakat bunu gerçekleştirecek müsait koşullar 1928. yılında Vatanımızın Doğasını Koruma Birliğinin kurulması ile oluşmuştur.  SİLKOSİA Rezervi, Tarım ve Devlet Mülkiyeti Bakanlığının 8485 No lu ve 29.06.1933 tarihli Kararı ile “Gorna Elenitsa-SİLKOSİA isimli yasaklı koruma altında devlet ormanı” ilan edilmiştir;  Burgas ili, Tsarevo Belediyesi, Bılgari ve Kosti köyleri arazilerinde bulunmaktadır ve yüzölçümü 1022.6 ha dır. İlam edilme sebebi olarak “Ağaçbilimi, floristik, fitocoğrafik ve ekolojik açıdan çok değerli ve nadide orman ağaç türleri ve özgün çalı ve otsu bitkilerin korunması için Gorna Elenitsa – SİLKOSİA Devlet Ormanı Rezerv ilan edilmiştir; burada her türlü orman faaliyeti, otlatma, avcılık yasaktır; Tarım ve Devlet mülkiyeti Bakanlığının izni ve onayı ile bilimsel amaçlı faaliyetler yapılabilir” diye yazılmıştır. 29.06.2003 yılında 70-inci yıldönümü kutlanmıştır.

SİLKOSİA Rezervinin bitki zenginliği çok büyüktür, fakat tamamen incelenmemiştir. Şu an itibariyle 63 familya ve 190 soya ayrılmış olan 260 yüksek bitki türü tespit edilmiştir. Bu, Istranca florasının %22.6 sını teşkil etmektedir ve korunan alanın değerini yükseltmektedir. 16 soyu tükenmekte olan bitki türü ve 3 endemik bitki türü tespit edilmiştir. Orman topluluklarından en ilginç olanlar sapsız meşe ve Avrupa kayınından oluşan karışık ormanlar; ve sadece Avrupa kayınından oluşan düz ormanlar, oldukça ilkel, yaprak dökmeyen çalı alttopluluklarıdır. Verimsiz toprakların güneye bakan kısımlarında kuraklığa dayanıklı olan macar meşesi ve piren toplulukları bulunur. 

Akdeniz florasını temsil eden bitkilerin yanı sıra Rezervde ormangülü, Istranca meşesi, sırımbağı, Scilla Bythynica, muşmula, balıkotu,Hypericum calycium v.s. gibi toplulukları benzersiz yapan Güney Karadeniz ve Pontius türlerine rastlanır.

Rezervde 50-den fazla koruma altında olan hayvan türü vardır – memeliler, kuşlar, sürüngenler. 

Ornitofaunası çok çeşitlidir. Rezerve özgü olan kuş türleri alakarga, sarıasma kuşu, bülbül, maskeli ötleğen, akgerdanlı ötleğen, çeşitli ağaçkakan ve yırtıcı kuş türleridir. 

Bu konuya tarifleri

Proje: „Yeşil koridorlar – Burgas ve Kırklareli bölgesinde bulunan doğal, kültürel ve tarihi мirası popülerleştirme çalışması”. No РД-02-29-173/01.07.2011.

Türkiye - Bu web sitesi program IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.Yayınların içeriği Belediyesi sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Yönetim Otoritesi görüşlerini yansıtmaz.