KORUNAN ALAN „SİLİSTAR”

„Silistar” yöresi, ülkemiz Karadeniz kıyısının en güneyde bulunan korunan alandır. Sinemorets ve Rezovo köyleri arasında bulunur. Sinemorets’in güney plajına dökülen ve neredeyse Rezovo köyüne kadar varan küçük ırmak Butamyata ırmak ağzının güneyini kapsar.  

  • Silistar Nehir Ağzı yanındaki Silistar Körfez Plajı - 42°01’21.00” K, 28°00’35.10” D; denizüstü yüksekliği 1 m.
  • Lipite (Ihlamurlar) Körfez Plajı - 42°02’50.88” K, 27°59’28.21” D; denizüstü yüksekliği 5 m.
KORUNAN ALAN „SİLİSTAR”

KORUMA

SİLİSTAR (Kayıt kodu: 106)

Kategori: Korunan Alan

Yüzölçümü: 773.3 ha

Bulunduğu yer:
İl: Burgas, İlçe: Tsarevo, Köy/şehir: Rezovo köyü, Sinemorets köyü

İlam edildiğii belge: 608 No lu ve 01.09.1992 tarihli Emir

Değişiklik ilamı:

1. РД207 No lu ve 11.06.1999 tarihli Emir ile faaliyet düzenlemelerinde değişiklik yapılmıştır;

2. РД-560 No lu ve 12.07.2007 tarihli Emir ile faaliyet düzenlemelerinde değişiklik yapılmıştır;

Koruma amacı:

1. Kıyı bölgesindeki özgün landşaft, kaya şekilleri ve fiyordları muhafaza etmek;

2. Spesifik kserotermik bitkiler ve zengin hayvan alemini korumak;

Faaliyet düzenlemeleri:

1. Sanayi ve konut inşaat çalışmaları, maden ve jeolojik araştırmalar, yeni yol/güzergah geçirmek, maden ocakları ve taşocakları kurmak, nehir ve kıyı bölgelerinden kum elde etmek yasaktır;

2. Sanayi atıkları, evsel atıklar ve sair başka atıklarla kirletmek yasaktır;

3. Denize dönük yamaçlarda bulunan mağaralara giriş yasaktır;

4. Silvikültürel ve tarımsal faaliyetler için kullanılan araçlar dışında motorlu araçlara giriş yasaktır;

5. Bütün yıl boyunca Silistar Nehrinde yüzen taşıtlar kullanmak yasaktır, ancak bir istisnaya müsaade edilir, o da şu şartlara uymalıdır: yüzen teknelerin maksimum sayısı 4 olacaktır; teknelerin hızı 4 deniz milini aşmayacaktır; nehrin yakıt, yağ v.s. atıklarla kirletilmesine müsaade edilmeyecektir; 

6. Çevre ve Sular Bakanlığı Yerel Müdürlüklerinin yazılı onayı olmadan ve bu yerler gözle görülür şekilde işaretlenmeden kamp yerleri ve ateş yakma yerleri belirlemek yasaktır. Belirlenen yerler dışında kamp yapmak ve ateş yakmak yasaktır;

7. Silvikültürel planlarda öngörülen şekilde gerçekleşen organize ağaç kesimleri ve taşıma işleri ve yerel halkın kendi ihtiyaçları için topladığı şifalı bitkiler dışında yaban bitkileri toplamak, zarar vermek veya imha etmek yasaktır;

8. 30 Mart – 1 Eylül döneminde ağaç kesimi yasaktır; dışardan bölge için tipik olmayan ağaç türleri getirip dikmek yasaktır; düz kesim (genç ve yaşlı tüm ağaç ve fidanların kesilmesi) yasaktır, rekonstrüksiyon, yeni orman güzergahlari geçirmek yasaktır; canlı ve oyuklu ağaçları kesmek, çapı 0.5 m den büyük yuvalar bulunan ağaçları kesmek yasaktır; üretilen/kesilen ağaç mazlemesini hayvan taşıtı dışında başka araçlarla taşımak yasaktır;

9. Hayvan avı yasaktır;  bu kuralın istisnaları şunlardır: Tsarevo Orman Müdürlüğü’nden alınacak av izni ve av yönetim planına uygun olarak yapılacak av faaliyetleri: av sezonunda tarımsal arazilerde yaban tavşanı avı; 1 Ekim-31 Aralık döneminde yaban domuzu, geyik, tilki ve çakal avı; 1 Ekim-30 Kasım döneminde karaca avı; 1 Ocak-28 Şubat döneminde çulluk avı;

10. Balık avı yasaktır; bu kuralın istisnaları şunlardır: Veleka nehrinin denize döküldüğü yerden Sinemorets köyü yanındaki köprüye kadarki alanda yılanbalığı ve sazan dışında yasal olarak izinli olan balık türlerinin rekreasyonel avı izinlidir; yasalarca belirlenen koşul, nizam ve sürelere uygun olarak yapılır;

11. İşbu Emir gereği av hedefi olmayan vahşi hayvanları, durumları ve gelişim şekli ne olursa olsun kovalamak, toplamak, yakalamak ve öldürmek yasaktır; av hayvanları tarlaları oluşturmak, av ve sunni besleme yöntemleri uygulamak yasaktır;

12. Tarımsal hayvanları otlatmak yasaktır;

13. Çayır ve otlakları sürmek yasaktır; 1 Mart-31 Temmuz arası kamış biçmek yasaktır; fosfor içeren pestisitler uygulamak yasaktır; tarımsal arazileri sulamak için motorlu pompa kullanmak yasaktır;

14. Yürürlükteki mevzuat hükümleri gereği düzenlenen faaliyetler dışında, arkeolojik değeri olan objeler aramak yasaktır;

Yasal statüsü (kısmen veya tamamen):

1. Doğa Parkı: ISTRANCA

2. Kuşlar Direktifi gereği Korunan Bölge: Istranca

YERİN TANITIMI

Istranca Doğa Parkı kapsamında 773 ha alan üzerinde yerleşen Silistar, kayalık ve bölünmüş kıyılı, kıyısal sulak alandır. Karadenize dökülen tek isimli küçük ırmağın ismini almıştır.  

Bulgaristan Karadeniz Bölgesinde muhafaza edilen en  büyük beyaz Pontus kumul tepeleri burada bulunur. 

Silistar Körfezi yanında, ülkenin en güneyinde bulunan kum zambağı siti izlenir. Korunan Alan kapsamında bulunan Lipite (Ihlamurlar) Körfezi, ormanla iç içe olan büküntülü kumsal bölgesinden oluşur. Karadeniz bölgemizin görkemli ve vahşi yerlerinden biri olarak bilinir.  

Silistar’ın kuzeyinde bulunan en derin fiyordlardan birinde bol miktarda sardunya ve funda gibi tipik orman türleri izlenir. Bu bölgeye özgü bir başka unsur da deniz boğadikeni, incir ve Limonium gmelinii türlerine rastlanmasıdır. Yüksek bölgelerde silene bitkisi, fil otu, Scleranthus bitkileri izlenir.

Korunan Alan kapsamında tespit edilen balık türlerinden 18 balık türü deniz kıyı sularında da yaşamaktadır. Aralarında yılanbalığı, Rezovo tirsi balığı ve Rezovo kolyoz balığı Bulgaristan Kırmızı Kitabında yer alan türlerdir.

Korunan Alan Veleka Nehir Ağzı ile birlikte Korunan Alan “Silistar”, sucul kuşları korumak açısından Bulgaristan’ın en önemli sulak alanları listesine dahil edilmiştir.

Vahşi doğa ve sessiz sakin plajların tutkunları için çok çekici bir yerdir. Silistar ve Lipite (Ihlamurlar) Körfezlerinin plajları en çok ziyaret edilen plajlardır.

Silistar Nehir Ağzına yaya olarak da gidilir – Sinemorets yanındaki Butamyata Körfezi güneyinden yola çıkıp Karadeniz kıyısını izleyerek 3 saat yürüyüşle ulaşılır. 

Proje: „Yeşil koridorlar – Burgas ve Kırklareli bölgesinde bulunan doğal, kültürel ve tarihi мirası popülerleştirme çalışması”. No РД-02-29-173/01.07.2011.

Türkiye - Bu web sitesi program IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.Yayınların içeriği Belediyesi sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Yönetim Otoritesi görüşlerini yansıtmaz.