DOĞA KOMPLEKSİ “ROPOTAMO”

DOĞA KOMPLEKSİ “ROPOTAMO”

KORUMA

Haritada, Ropotamo Nehri bölgesinde Bulgaristan Korunan Alanlar Kanunu gereği ilam edilen  tam yedi Korunan Alan gösterilmiştir. Bu alanlar şunlardır:

  • “Ropotamo” Rezrevi, yüzölçümü: 1000.7 ha
  • Yasaklı Rezerv “Velyov Vir” (Nilüfer çiçekleri), 13.6 ha
  • Doğal anıt  “Alepu Bataklığı”, 166.7
  • Doğal anıt “Alepu Kumul Tepeleri”, 12 ha
  • Korunan Alan “Stamopolu”, 40 ha (Stamopolu Bataklığı)
  • Doğal anıt “Perla Yöresi Kumul tepeleri”, 24 ha
  • Doğal anıt “Maslen Nos Yöresinde kaya şekilleri, fiyortlar ve Fok Mağarası” 17.6 ha

 

Bu bölgelerin bazı kısımları çok eskiden uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve koruma altına alınmıştır – örneğin günümüz “Ropotamo” Rezervi henüz 1940. yılında korunan orman ilan edilmiştir.

Bu bahsettiğimiz 7 Korunan Alanın birbirine olan yakınlığı ve nitelik benzerlikleri nedeniyle, birlikte Ropotamo Doğa Kompleksini oluştrmaktadır. Ancak Bulgaristan Korunan Alanlar Kanunu gereği böyle bir kategori yoktur. 

Koruma değeri ve önemi çok büyük olan Ropotamo Kompleksi yerli ve yabancı başka sınıflandırmalara da tabidir – Ramsar Alanı, Ornitolojik Önem Taşıyan Alan, Avrupa Birliği Natura 2000 Ağı kapsamında Korunan Bölge ilan edilmiştir.

1975. yılında Ropotamo Rezervinin bir öğesi olan Arkutino Bataklığı, uluslararası önem taşıyan sulak bölgeleri korumak için imzalanan Ramsar Sözleşmesi gereği, su kuşlarının habitatı olarak Ramsar Alanı ilan edilmiştir. 2001. yılı sonunda bunu diğer yedi Korunan Alan izlemiştir ve hepsi birlikte 5 500 ha büyüklüğündeki Ropotamo Kompleksini oluşturmuştur.

 

2005 yılında bölge BirdLife International tarafından Ornitolojik Önem Taşıyan Alan ilan edilmiştir.

2007. yılı itibariyle Ropotamo Kompleksi, Avrupa Birliği Natura 2000 Ekolojik ağı kapsamında Kuşlar Direktifi gereği Korunan Bölge ilan edilmiştir.

 

Natura 2000 kapsamında Korunan Bölge statüsü:

ROPOTAMO KOMPLEKSİ (Kayıt Kodu: BG0002041)

Kategori: Kuşlar Direktifi gereği Korunan Bölge

Yüzölçümü: 3857.75 ha

Bulunduğu yer:
1. İl: Burgas, İlçe: Primorsko, Köy/şehir: Primorsko şehri

2. İl: Burgas, İlçe: Sozopol, Köy/şehir: Sozopol şehri

İlem edildiği belge:

РД-82 No lu ve 03.02.2009 tarihli Emir

Koruma amacı:

1.Madde 2-de yer alan kuş türlerinin doğal sitlerini korumak ve muhafaza etmek, kuşların olumlu gelişimini sağlamak;

2.Madde 2-de yer alan ve durumlarının iyileştirilmesi gereken kuşların doğal sitlerini rehabilite etmek.

YERİN TANITIMI

Ropotamo Kompleksi Burgas’dan Güney yönde 50 km mesafededir; Ropotamo Nehrinin liman kısmını ve körfez terasını, doğal longoz ormanları, kumullar, plajı, denize çıkan kaya burunları ile deniz kıyısı, dar ve derin körfezleri, St. Toma Adasını, Alepu, Arkutino ve Stamopolu Bataklıkları ve Ropotamo Rezervini dahil eder. Doğu ve güneydoğuda geniş yapraklı ormanlarla kaplı dağ sırtlarını kapsar. 

Ropotamo Kompleksi büyük bir biyotop çeşitliliği sunmaktadır. Burada kıyı bataklıkları önemli yere sahiptir –  kamış, ince yapraklı ve kalın yapraklı sazlar gibi sucul bitkiler ve nilüfer çiçeği, kurbağa zehiri, su mercimeği v.s. gibi su bitkileri baskın gelmektedir.   

Sivri meyveli dişbudak ağacı, ova karaağacı, sakallı kızılağaç, alıç, sarmaşık gibi ağaç türlerinin bulunduğu gür ormanlarıyla Ropotamo Nehir limanı Komplekse özgü bir yerdir. Geniş yapraklı ormanlar, ağırlıklı olarak akdeniz özellikleri taşıyan macar meşesi, tüylü meşe ve yalancı tüylü meşe ile karışık türlerden temsil edilir.  

Kıyı boyunca genellikle kumul sazı ve kum zambağı gibi kumcul otsu bitkilerle kaplı kumullar mevcuttur. Deniz kıyısı yer yer kayalıktır, nişler, sualtı mağaraları ve körfezler bulunur.  

Ropotamo Kompleksi bölgesinde son yıllarda 236 kuş türü tespit edilmiştir. Bunlardan 69 kuş türü Bulgaristan Kırmızı Kitabında yer almaktadır. Bölge, Biyolojik Çeşitlilik Kanununun 2. Yönetmeliğinde yer alan ve özel koruma tedbirleri gerektiren 87 kuş türüne uygun habitat sağlamaktadır.

Ropotamo Kompleksi, yelkovan kuşu, benekli sutavuğu, bataklık sutavuğu, erguvani balıkçıl, alaca balıkçıl ve alaca sinekkapan küşları gibi bölgedeki çeşitli doğal sitlere çok bağlı olan kuş türlerinin yuvalandığı, ülkede en önemli yerlerden biridir.

Ropotamo Kompleksi, Bulgaristan Karadeniz Kıyısında deniz kartalının yuvalandığı üç doğal sitten biridir. Üreme dönemi, göç dönemi veya kışlama döneminde dünyaca tehlike altında bulunan 10 kuş türü tespit edilmiştir: küçük karabatak, tepeli pelikan, yaz ördeği, pasbaş ördeği, deniz kartalı, bozkır tuygunu, büyük orman kartalı, şah kartalı, küçük kerkenez ve bıldırcın kılavuzu.  

Kuşların göç yolunda dinlenme istasyonu ve göç esnasında kuş konsantrasyonunun yoğun olduğu bir yer olarak kompleksin önemi büyüktür – özellikle beyaz leylek, şahin ve birkaç yırtıcı kuş türü büyük konsantrasyonla görülür. 

Ropotamo Kompleksi, kara gerdanlı dalgıç (Gavia arctica), elmabaş ördek, macar ördeği ve boz ördek kuşlarının kışlayan popülasyonlarına evsahipliği etmektedir.

Kompleksin bir kısmı çok titiz korunan yasaklı bölgedir ve hiçbir insan faaliyetine müsade edilmemektedir. Rezervin tampon bölgesinde ve koruma kapsamında bulunmayan alanlarda silvikültürel faaliyetler, av, balık avı, ulaştırma, dinlenme ve turizm faaliyetleri yapılmaktadır.  

Ropotamo Kompleksi önünde duran ana problemler kentleşme çalışmaları ve su rejimi değişiklikleri ile ilgilidir. Bu değişiklikler Ropotamo Nehrinin üst kısmında su toplama havzasındaki su kullanım faaliyetlerinden ve bataklıklardaki ötrofikasyon sürecinden kaynaklanmaktadır.  Kompleksin Kuzey sınırında Dyuni (Kumul Tepeleri) isimli Karadeniz kurort yeri, güneyde ise büyük turistik bir merkez haline gelen Primorsko şehri bulunmaktadır. Ormanlarda yapılan ağaç kesimleri ve av faaliyetleri de kuşları oldukça huzursuz etmektedir. Rüzgar Jeneratörleri Parkı tesis etme planları, göçmen kuşlar için çok büyük bir tehlike teşkil etmektedir.  Kuşların serbest geçişini engeleyecektir ve göçmen kuşların ve kışlayan kuşların habitatlarının bölünmesine neden olacaktır. Rüzgar jeneratörleri birçok uçan ve göçmen kuş için bariyer haline gelecektir, ölmelerine ve popülasyonların azalmasına sebep olacaktır.

Bu konuya tarifleri

Proje: „Yeşil koridorlar – Burgas ve Kırklareli bölgesinde bulunan doğal, kültürel ve tarihi мirası popülerleştirme çalışması”. No РД-02-29-173/01.07.2011.

Türkiye - Bu web sitesi program IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.Yayınların içeriği Belediyesi sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Yönetim Otoritesi görüşlerini yansıtmaz.